Friday, 6 March 2015

Lá Gaelach sa Ghaelscoil


Lá Gaelach sa Ghaelscoil

Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh beidh lá Gaelach againn ar scoil ar an gCéadaoin  bheag seo an 11ú Márta 2015. Beidh bricfeasta ag na páistí ar scoil. Is féidir leo an cereal is fearr leo a thabhairt ar scoil i mbosca lón, le spúnóg agus babhla. Beidh bainne againn dóibh.
Beidh Céilí Mór againn sa chlós, cartún Gaeilge, tráth na gceist Gaelach srl. ar siúl againn. Beidh craic agus spórt againn ar an lá. Mar is traidisiúnta faoin dtráth seo beidh lán cead ag na páistí éadaí glasa a chaitheamh ar an lá!


To celebrate Seachtain na Gaeilge we will have an Irish day at school next Wednesday the 11th of March 2015. The children will have breakfast at school. They can bring their favourite cereal to school in a lunch box, with a spoon and a bowl. We will have milk for them. We will have a Big Céilí in the clós , show Irish cartoons, have an Irish quiz etc. We will have great craic and sport on the day. Keeping to tradition, the children have full permission to wear green clothes on the day!