Thursday, 26 March 2015

Leath lá/ Half Day 27/03/15

Beidh leath lá scoile againn ar an Aoine an 27/03/2015. Beidh na naíonáin agus muintir an bhus ag dul abhaile ag a 12.00 agus an chuid eile den scoil ag dul abhaile ag a 12.15. Tá cead ag deartháireacha agus ag deirfiúracha na naíonáin dul abhaile leo ag a 12.00.

We are having a half day this Friday 27/03/2015. The infants and those that go home on the school bus will finish at 12.00 and the rest of the children will finish at 12.15. As usual on these days brothers and sisters of children finishing at 12.00 can leave with them at that time.

Chun World Book Day a céiliúradh, tá fáilte roimh na páistí gléasadh suas mar charactar ó leabhar :-)

To celebrate the recent World Book Day, pupils are welcome to dress up as their favourite character from a book. 


Beimíd ag féachaint ar DVD agus tá cead ag na páistí bréagán amháin a thabhairt isteach (ceann nach bhfuil lómhar), ach toisc go bhfuilimid i lár an Charghas, ní bheidh cead ag na páistí milseáin a thabhairt isteach. 

Pupils are welcome to bring a toy(one that is not too precious or valuable) but as it is Lent, they are not to bring in sweets.