Monday, 23 March 2015

Míoltóga gruaige / Head lice

A thuistí, 
Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil dhá cás míoltóga ghruaige i rang Naíonáin Shínsearacha agus cás amháin eile i Rang 5 inniu 23/03/2015. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.
Dear parents,
I have been informed of  two cases of head lice in  Senior Infants and one case in 5th Class today 23/03/2015Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.