Friday, 27 March 2015

Ranganna Francíse/ French Class RANG A 4

Ranganna Fraincíse / French Classes

Tuismitheoirí Rang 4 / Parents of 4th Class
Tá Natacha Uí Fhairceallaigh ag cur ranganna Fraincíse ar fáil do Rang a 4 i ndiaidh na Cásca 2015. Beidh an rang ar fad ag foghlaim Fraincíse léi gach Aoine ó 1.30 - 2.15 ar feadh 5 seachtaine. Ba 
mhaith leis an scoil ár mbuíochas a ghabhail le Natasha as ucht na ranganna seo a chur ar fáil saor in aisce. Merci beaucoup!

Natacha Uí Fhairceallaigh will be providing French classes for 4th class  after Easter 2015. The whole class will be learning French with her every Friday from 1.30 to 2.15 for 5 weeks. The school would like to thank  Natacha for providing these classes to 4th class free of charge. Merci beaucoup!