Tuesday, 10 March 2015

Traenáil i Naomh Eltin críochnaithe

Tá traenáil iománaíochta i Naomh Eltin críochnaithe i gcóir bliain eile. Míle buíochas as ucht na tuismitheoirí a tháinig anuas chun cabhrú linn, go háirithe PJ Ó Féinneadha agus Ann-Marie Queva. Míle buíochas do Múinteoir Ciara as ucht an rud ar fad a eagrú agus a stiúiriú. Caithfimid ár mbuíochas a ghabhail le na pásití as Rang a 3 agus Rang a 4 leis. D'oibrigh sibh go dian ann agus táimid an-bhródúil asaimh.


Hurling training in Naomh Eltin's hall is finished for another year. Many thanks to the parents who came and helped us, in particular PJ Feeheny and Ann-Marie Queva. Thanks to Múinteoir Ciara who organised and carried out every training session. To the children of 3rd and 4th class who took part, well done. Ye all worked very hard and we're very proud of ye.