Tuesday, 3 March 2015

Traenáil iomanaíochta R3 agus R4

Ní bheidh aon traenáil iománaíochta do rang a trí nó rang a ceathar i Naomh Eltin maidin amárach (04/03/2015).
Tar ar scoil mar is gnáth le do thoil.

There will be no hurling training in St Eltin's tomorrow (04/03/2015) for third and fourth class. 
Please come to school at the usual time.