Monday, 27 April 2015

Fwd: Leabhair agus Éide Scoile 2015/2016

Ní bheidh na comhlachtaí Liam Ruiséal ná 4orm ag teacht chun na scoile i mbliana (2015) chun a earraí a dhíol. Beidh oraibh dul chucu chun bhur leabhair agus éadaí scoile a cheannach. Beidh liostaí leabhair á sheoladh amach againn go gairid.

Liam Russel and 4orm will not be coming to the school this year (2015) to sell their products. This means that you will have to go to them directly to purchase your books and school uniforms. Book lists will be sent out shortly.