Friday, 17 April 2015

Treanáil Iománaíochta R3 R4 2015

Tá treanáil iománaíochta agus camógaíochta i ndiaidh am scoile a bhí ar siúl gach Déardaoin sa dara théarma 2015 do Ranganna 3+4 críochnaithe anois.  
Ár mbuíochas le hEithne Mhic Ghiolla Phádraig agus Carol Uí Chéilleacháin a rinne an treanáil leo agus le múinteoirí Aodán Ó Mátharbhuí agus Siobhán Ní Núnáin a chabhraigh leo. 

The after school hurling and camogie training that took place in the 2nd term 2015 for 3rd and 4th class every Thursday is now finished. 
Our thanks to Eithne Mhic Ghiolla Phádraig and Carol Uí Chéilleacháin who ran the training and to múinteoirí Aodán Ó Mátharbhuí and Siobhán Ní Núnáin who helped out.