Friday, 22 May 2015

Aifreann an Chéad Chomaoineadh / First Communion Mass

Codladh amháin fágtha! Caithfidh na páistí ar fad a bheith sa seipéal ag 10:30rn maidin  amárach 23/5/2015. Tosnóidh an aifreann ag 11:00rn. Caithfidh páistí sa chór is sa bhanna ceoil éide scoile a chaitheamh (seachas páistí le deartháireacha is deirfiúracha ag glacadh an Chéad Chomaoinedh)

Bain sult mór as an lá speisialta!

One more sleep! All children must be in the church tomorrow morning 23/5/2015 at 10:30am. Mass will start at 11:00am. Children in the choir and school band will wear full  school uniforms (except siblings of those making their First Communion).

Enjoy the big special day!