Friday, 22 May 2015

An Gealladh / The Pledge

Meabhrúchán (reminder) do thuismitheoirí Rang 5 agus 6;
Beidh An Gealladh (The Pledge) ar siúl ar an Domhnach seo (this Sunday) 24/05/2015 ag Aifreann 10 a chlog (10 o clock Mass).