Monday, 25 May 2015

Cluiche Cheannais Iománaíochta Sciath na Scol 2015

An Fhoireann agus lucht tacaíochta:
The team and Supporters: 

Tá fáilte roimh ranganna a 4- 6 buachaillí agus cailíní dul chuig an chluiche cheannais ar an Máirt seo, 26/05/15, chun tacaíocht a thabhairt. Muna bhfuil suim acu dul, níl aon brú orthu. Fanfaidh siad ar scoil le ranganna 1+2.

Cluiche- Nemo Rangers @12.30 i gcoinne an t Oileán Beag.

Foireann: Bus ag fágaint ag a 10.45. Ar ais ar scoil ag a 2.30. Beidh ar gach imreoir €5.00 a íoc chun praghas an bhus a chlúdú. Tá bhur gcead isteach saor in aisce. 

Lucht Tacaíochta (páistí) 
Bus ag fágaint ag a 11.15. Ar ais ar scoil ag a 2.30.
Beidh costas €6.00 an pháiste á bháiliú ag gach múinteoir chun cead isteach agus praghas an bhus a chlúdú. Iocfaidh an scoil as an cuid eile den phraghas. Tá cead agaibh éide spóirt na scoile a chaitheamh ar an lá agus bratacha srl. beaga a thabhairt libh. 

Lucht Tacaíochta (tuismitheoirí): Beidh siad ag lorg €5.00 an duine cead isteach ag an ngeata. Beidh praghas €1.00 ar an gclár. Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtola teir chuig an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin. 

Rang a 4- Múinteoir Siobhán
Rang a 5- Múinteoir Michelle
Rang a 6- Múinteoir Eavan


Gaelscoil Chionn tSáile V Little Island

4th-6th class boys and girls will be supporting the boys' hurling team this Tuesday 26/05/15 in Nemo Rangers pitch at 12.30. It's no problem if they do not want to attend the final. They will be supervised in with 1st or 2nd class. 

Supporters (students 4th-6th class): Leaving school at 11.15am on a bus. Returning to school at 2.30pm. Each student must pay €6 towards the price of entry and bus. The school has subsidised this price and will be covering the remaining cost. Please send in payment tomorrow morning 26/05/15 to the class teacher. Students can wear their sports clothes and are allowed to bring small flags etc. to show their support. 

Team: Leaving the school at 10.45am. Returning to school at 2.30. You will need to contribute €5 towards the price of the bus. Players' entry is free.


Supporters (Parents): Entry is €5 for adults and €2 for any extra child you may be bringing along yourselves, to be paid at the gate of Nemo Rangers. Programmes are €1 each. If you are taking your child from the school group afterwards, please firstly report to the following teachers who will be in the charge of the following groups on the day: 

Rang a 4- Múinteoir Siobhán
Rang a 5- Múinteoir Michelle
Rang a 6- Múinteoir Eavan

Gaelscoil Chionn tSáile abú!
Beir bua!