Sunday, 17 May 2015

Comórtas Fichille

Ghlac cúigear páiste páirt i gcomórtas fichille ar an 14ú Bealtaine i Gaelscoil Uí Riada, Wilton. Tháinig siad sa chéad áit agus rinneadar sár iarracht ar son Gaelscoil Chionn tSáile. Comhgairdeas le na páistí ar fad!!

Ghlac Óisín, Conchúr, Daithí, Fionn agus Seán as R5 + R6 páirt sa chomórtas.

Ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Oliva Queve as ucht an cabhair ar fad a thug sé don foireann fichille ar an lá agus gach Luan i ndiaidh scoile.

Maith sibh buachaillí!


Five students took part in a chess tournament in Gaelscoil Ui Riada in Wilton on Thursday May 14th. They placed first overall and did a fantastic job representing their school. Congratulations!

 Óisín, Conchúr, Daithí, Fionn and Seán from 5th and 6th made up the team.

A special thanks to Oliva Queve for the help on the day and help with the after school chess.