Thursday, 7 May 2015

Comórtas Gaellinn- Caid Ranganna 5 agus 6

Comórtas Gaellinn 
(Comórtas peil gaelacha do Ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta amháin)


Beidh roinnt cailíní agus buachaillí i ranganna a 5 agus a 6 ag glacadh páirt i gcomórtas peil gaelacha ar an Luan 11/05/15 i CLG Baile na mBocht ag a 11.30 r.n.
Táimíd ag lorg cúigear tuismitheoirí chun síobanna a thabhairt. 
Fágaint na scoile: 10.00 r.n.
Ar ais ar scoil: thart ar 2.30 i.n.

Téigh i dteagmháil le Hilda más féidir leat síobanna a thabhairt. 
Míle buíochas. 


(Football competition for Gaelscoileanna and Gaeltacht schools.)

Some boys and girls from 5th and 6th will be participating in a football blitz in Mayfield GAA pitch this Monday 11/05/15 at 11.30 a.m.
We are looking for 4-5 parents to drive the players. 
Leaving school: 10.00 a.m.
Returning to school: APPROX. 2.30 p.m. (depending on success in games.)

Please contact Hilda before then if you are willing to drive. 
Míle buíochas.