Friday, 8 May 2015

Foireann na Scoile / School Staff 2015/2016

Dheas liom fáilte mhóir( A warm welcome)  a chur roimh Valerie Uí Dheasúnaigh atá ag obair linn sa scoil anois mar SNA. Tá an t-adh dearg linn í a bheith ag obair linn( We are very lucky to have her on- baord). Mar fhoireann dheas linn gach rath( well wishes) a ghuí ar Shinéad atá ag tógaint bliain eile amuigh(another year out) an bhliain seo chughainn. Beidh nuacht faoi múinteoirí ranga na bliana seo chughainn agam daoibh chomh luath is atá sé ar eolas agam( I will inform you of next years teachers as soon as I can).  Mo bhuíochas libh (Thank you) as bhúr dtacaíocht agus cúnamh leanúnach (ongoing support and assistance , it is greatly appreciated).