Wednesday, 17 June 2015

Ag Fágaint slán le Rang a 6/ Goodbye to 6th class

A thuistí,

 

Tá lá taitneamhach beartaithe againn ar an Luan seo chugainn an 22ú Meitheamh 2015 chun slán a fhágaint le rang a 6:

-Aifreann ag a 12 sa séipéal

-Cóisir sa scoil ag a 2.30 . Searmanas Bronnadh Céime a bheidh i gceist. Fáilte roimh tuistí agus clainne rang a 6 chuigh an ócáid speisialt aseo.

Beidh píotsa agus uachtar reoite ar díol.

Beidh  'Volcan Pizza'  agus Glanmire Ices sa chlós

Tae agus Caife á chur ar fáil ag tuismitheoirí rang a 5.

Níl fear an píotsa chun glacadh le airgead. Scéim Tokens a bheidh i gceist. Beidh tokens ar díol ag  tuistí rang a 5.

Beidh páistí rang a 6 ag fáil token do slios píotsa agus uachtar reoite saor in aoise an duine!!

Táimid ag súil go mór leis an lá!!

 

Dear parents,

We have a wonderful day planned for this coming Monday 22nd June '15 to say goodbye to 6th class:

- Mass at 12 noon in the parish church.

- A party at the school at 2.30 pm. It will be a graduation ceremony. Parents and families of 6th class are welcome to this special occasion.

There will be pizza and ice-cream for sale.

'Volcano Pizza' and Glanmire Ices in the school yard.

Parents of 5th Class will be serving tea and coffee.

The pizza man will not be accepting money. It will be a tokens system. Parents of 5th class will be selling the tokens.

6th class pupils will be getting a free token for pizza and ice cream             !!

We are really looking forward to the day!!