Friday, 12 June 2015

Campa Samhraidh 2015

Beidh Campa Samhraidh ar siúl i nGaelscoil Chionn tSáile ar an 29ú lá de mí Meitheamh  2015 go dtí an 2ú lá de mí Iúil 2015. Beidh sé ar siúl óna 9.30am go dtí 2.00pm gach lá. Cluiche do gach sórt a bheidh ar siúl sa champa seo. Beidh Gaeilge á labhairt sa champa seo an t-am ar fad. Cosnóidh sé 50euro an páiste. Seol roimhphost go dtí
campasamhraidh15@gmail.com chun áit a shábháil ar son do pháiste. Ní bheimid in ann glacadh le gach páiste, mar sin de, déan é seo chomh luath agus is féidir leat. Tá póstéir suas timpeall na scoile. Táimid ag tnúth le roinnt do na páistí a fheiscint ann.


A Summer Camp will be held in Gaelscoil Chionn tSáile from the 29th of June 2015 to the 2nd of July 2015. It will be on from 9.30am to 2.00pm each day. A variety of sports, arts and games will be included in the camp schedule. Gaeilge will be spoken at all times by the teachers / instructors. It is 50euro per child, with various discounts for multiple family members. Send an email to campasamhraidh15@gmail.com to ensure your place as soon as possible as they are limited and unfortunately we won't be able to accept every child. Posters are up in the school and we look forward to seeing some of the children there.

Múinteoir Ciara Ní Chonchúir.