Monday, 8 June 2015

Corn 6 náisiún/ Six nations Trophy

                                                                                Tá an chorn 6 náisiúin ag teacht chuig na scoile amárach Dé Máirt 09/06/15. 
Tá fáilte roimh na páistí bratacha éire agus geansaithe glas a chaitheamh más mian leo.

The six nations trophy is coming to the school tomorrow, Tuesday, 09/06/15! Pupils are welcome to bring in Irish flags or wear green jersey if they wish.