Sunday, 7 June 2015

Dátaí Tábhachtachta / Important dates

Beidh gleacaíocht ( gymnastics) ag na páistí ar an Aoine bheag seo an 12/06/2015 agus ar an Luan an 15/06/2015. Sin deireadh leis na ranganna ansan I mbliana.

Turasanna scoile ar an Mháirt an 16/06/2015.

Ag brath ar aimsir ( Weather permitting) beidh ár lá sport bliainiúil (sports day) againn ar an gCéadaoin an 17/06/2016.

Beidh céiliúradh mór againn ( big celebration ) ar an Luan an 22/06/2015. Beidh Aifreann scoile againn ag a 12 sa Séipéal. Fáilte roimh cách ( All welcome to attend). Beidh veain uachtar reoite agus caisleán mór preabaigh ( ice-cream van & inflatable obstacle course) I gclós na scoile ar an lá ( in the school yard on the day).Is bronntanas é seo ón nGaelscoil chun ár mbuíochas a gabháil libh as an tacaíocht atá tugtha agaibh dúinn I bliana.(This is our gift to the children and a  small  way of thanking you for all the support and energy you have put into making this year a great year for the Gaelscoil.)
 Beidh cóisir ( party) do pháistí rang a sé agus dtuismitheoirí ( for 6th class pupils and their parents) ag a 2.30 ar an lá 22/06/2015. Níos mó eolais faoi seo agus faoi an tseachtain sin ag dul amach go luath. (More information on this gathering and the remainder of that week 23/06/2015 - 26/06/2015 will be sent out shortly).