Wednesday, 10 June 2015

Eochar faighte / Key found

An le éinne an eochar seo? Faighter i gclós na scoile é timpeall dhá sheachtain ó shin.

Does anyone own this key? It was found in the school yard about two weeks ago.