Thursday, 11 June 2015

Ficheall

Sin deireadh le ficheall don bhliain seo! Tosnóidh sé arís í Mí Meán Fómhair. Ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Oliva Queve as ucht an cabhair ar fad a thug sé don foireann fichille gach Luan i ndiaidh scoile.