Tuesday, 23 June 2015

Fillteáin SALFFéinmheastóireacht/ Self Assessment and Learning Folders:

Tá leabhar oibre/ fillteán SALF ag gach páiste sa scoil. S'éard an aidhm atá acu ná chun na páistí a chur i gceannas ar a gcuid foghlaim agus meastóireacht féin. Ba chóir go mbeadh na páistí abalta measúnú a dhéanamh ar a gcumas, ar a láidreachtaí agus laigeachtaí. Cabhraíonn na fillteán SALF le seo. Coimeádann siad cuntas ar a gcuid oideachas féin- is leabhar pearsanta é, lán de dea-samplaí d'obair atá déanta acu i rith na bliana. 
Beidh praghas (€3.95) an fillteán san áireamh i mbille na scoile, Meán Fómhair 2015.
Molaimíd gan iad a athúsáid gach bliain mar is bailiúcháin deas iad don obair atá déanta acu i rith na bliana

Every pupil in the school has either a SALF workbook/folder. 

SALF enables children to learn the language of learning, to develop a value system on their personal learning and to share insights into personal learning.

The folders are personal and contain examples of work that they have completed throughout the year. They keep an account of their own learning and they self assess in the process. 

It also acts as a portfolio of what they think is their best work.

The price (€3.95) of SALF workbook/folder will be included in the school bill for September 2015 as the school purchases them directly from the supplier for you. 
(We don't recommend emptying and reusing this year's ones as they are nice to keep and look back on at home. They would also get old and tattered if the same ones were used every year. )