Thursday, 4 June 2015

Tuismitheoirí / Parents

Meabhrúcháin: Tá airgead na dturasanna scoile le híoc anois. 

Níl sé riachtannach ach bheimís an-bhuíoch daoibh dá ndéanfaidh sibh an íocaíocht seo agus íocaíochtaí eile ar líne. Laighdaíonn sé seo go mór an méid obair le déanamh againn anseo ó thaobh airgead / fáilteasaí / cúntaisí de. Tá córas iontach ceannaithe ag an scoil chun an t-eagrúcháin airgid go léir a dhéanamh agus níl ach moladh ard dó ag na tuismitheoirí a úsáideann é. Níl le déanamh agaibh ach dul ar suíomh na scoile www.gaelscoilchionntsaile.ie - > 'eolas' -> 'on-line payment' (nó cliceáil ar an nasc thíos). Ansin is féidir leat do sheoladh ríomhphoist (a thug tú don scoil) a úsáid chun do chúntas a fheiscint agus chun íoc as na billí. Is féidir iad a íoc i gcuideanna thar €5 más mian leat.. Má tá aon fadhbanna agat leis an bpróiseas, is féidir leat glaoch ar an  scoil. Tá an córas ag obair go maith. 

Reminder - school tour money is now due.
 
It is not imperative - but we would really appreciate it if you could pay this bill and others on line. This hugely reduces the amount of administrative work involved in collecting cash, issuing receipts, updating accounts etc, etc. The school has bought a wonderful new system that handles all of this and any parents that use it have nothing but praise for it. All you have to do is go to the school website www.gaelscoilchionntsaile.ie -> eolas -> on-line payment. Then use your email address (that you have given the school) to view your account/ pay for outstanding bills. It also allows you to pay amounts of over €5 in stages If you have any problems with the process, you can ring the school. The system is working very well. It is used by the vast majority of schools and is probably the best way for us to manage our payments now and into the future.


Cliceáil ar an nasc seo chun do bhillí scoile a fheiscint agus a íoc ar líne

Click on this link to see and to pay your bills and any outstanding monies due to the school on-line