Thursday, 2 July 2015

Scoil dúnta go dtí an 27ú Lúnasa 2015 / School is closed until the 27th August 2015.

Is féidir ríomhphost a sheoladh go priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie ach ní bheidh sé á seiceál gach lá. Ár leithscéal roimh ré as ucht aon moill le freagra a fháil.

The school is closed until 27th August 2015. Any queries not answered on the site can be sent by email to priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie but emails will not be checked every day. Our apologies in advance for any delay in receiving an answer.

Bainigí taitneamh as an Samhradh agus míle buíochas libh as an tacaíocht iontach a fuaireas uaibh i mbliana. Enjoy the well deserved summer break and thank you once again for all the fantastic support I received this year.

Michelle Ní Riagáin
Michelle.