Friday, 28 August 2015

Fáilte thar nais

Fáilte mhóir roimhaibh that nais go scoil bhliain nua! Tá an scoil 9 mbliana faoi bhláth i mbliana agus táimid ag súil go mbeidh i mbliana mar an bhliain is fearr fós againn sa scoil!

Seo liosta dár múinteoirí ranga:
Naíonáin Bheaga: Múinteoir Ciara
Naíonáin Mhóra : Múinteoir Alma
Rang a 1 : Múinteoir Neasa
Rang a 2:  Múinteoir Siobhán Ní Bh.
Rang a 3:  Múinteoir Eavan
Rang a 4:  Múinteoir Róisín
Rang a 5:  Múinteoir Aodán
Rang a 6:  Múinteoir Siobhán Ní N. 

Múinteoir Máiread ag déanamh Acmhainn agus TF. Tá beirt múinteoirí tacaíochta fós le teacht. Idir an dá linn tá Máiréad ar fáil chun aon bhuairt i leith tacaíocht atá agaibh a fhreagairt.

Ba mhaith liom an deis seo a thógaint agus fáilte mhór a chur roimh cailín nua a thosaigh i rang a 4 inné. Ciara is ainm di, thánaigh sí chughainn ó Gaelscoil eile i gCorcaigh. Chur an rang an fháilte roimpi , maith sibh a phaistí!

A big welcome back to you all! This is the school's 9th year and we are hoping that this is going to be our best year yet!

The following is the list of our class teachers:
Junior Infants: Múinteoir Ciara
Senior Infants: Múinteoir Alma
1st Class: Múinteoir Neasa
2nd Class: Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin
3rd Class: Múinteoir Eavan
4th Class: Múinteoir Róisín
5th Class: Múinteoir Aodán
6th Class: Múinteoir Siobhán Ní Núnáin

Múinteoir Máiréad : both Resource and Learning Support teacher at present. There are 2 support teachers yet to join the staff. I will update you on this as soon as I have to information to hand. Until such time as we have a full support team in place Máiréad is available to answer any queries you may have regarding extra support.

I would like to take this opportunity to welcome to a girl who started in 4th Class yesterday. Her name is Ciara and she has joined us from another Gaelscoil in Cork. The class gave her a fantastic welcome. Maith sibh a phaistí!