Friday, 28 August 2015

Laethanta Spóirt / Sports Clothes

Beidh éide spóirt á chaitheamh ag na páistí gach Luan agus Aoine. Seans go dtiocfaidh athrú ar seo i rith an scoil bhliain. 

Until further notice the children should wear their sports clothes on Mondays and Fridays. The days in question may change during the course of school year.