Thursday, 6 August 2015

Leabhair Scoile/ School Books 2015-2016


​Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint sult as na laethanta saoire. 

Molaimíd na leabhair a cheannach comh luath is gur féidir libh, roimh na sluaite. Tá siad ar fáil i High Street Books, Liam Ruiséal, Easons, schoolbooks.ie agus a lán áiteanna eile.

Le bhur dtola:
 • Mar is eol daoibh, caithfidh tuismitheoirí Naí. Bheaga a leabhair féin a cheannach, cosúil leis na ranganna eile.
 • Déan cinnte go bhfuil sibh ag féachaint ar an liosta ceart!
 • Bí cinnte go bhfuil ainm do pháiste ar gach leabhair, cóipleabhar agus peann srl. go háirithe sna naí. ranganna.  
 • Rang a 1- Rang a 2- Déan cinnte go gceannaíonn tú Mo Leabharsa C-D LEAGAN MUIMHNEACH
 • Ranganna 1-5- Déan cinnte go gceannaíonn tú Fuaimeanna agus Focail do rang níos sine e.g. Beidh rang a 1 ag úsáid Fuaimeanna agus Focail do Rang a 2, srl. 
 • Ranganna 4-6 - Tá roinnt ceangláin fáinne fágtha ar scoil, cur ceist ar do pháiste sula gceannaíonn tú ceann nua. 
Tá an liosta ar fáil anseo


We hope you are enjoying the Summer holidays. 

Those of you who have not purchased school books yet, we advise you to purchase them soon before all the panic and queues. They are widely available, in such shops as High Street Books, Liam Ruiséal, Easons, schoolbooks.ie and many other shops and websites. 

Some points to keep in mind: 
 • As you are aware, this year Junior infant parents must purchase books themselves, just like the other classes. (Up until now the school ordered the books for Junior infants, but that is no longer feasible.)
 • When shopping, make sure you are looking at the correct list! (As they are all on the one spreadsheet.) 
 • Please put your child's name on all books, copybooks and pencils etc. especially for the junior classes. 
 • 1st- 2nd Class- Please ensure Mo Leabharsa C-D is LEAGAN MUIMHNEACH (Munster version.)
 • 1st-5th Class- Please be aware that with Fuaimeanna agus Focail, we use the next- class- up workbook e.g. 1st Class use Fuaimeanna agus Focail for 2nd class, etc. 
 • 4th-6th Class- Some of your ring binders are at school, please check with your child before purchasing a new one.
The list is available on the website under 'eolas' and here