Monday, 7 September 2015

Bailiúcháin Éadaigh / Clothes collection

Tá feachtas bailiúcháin Éadaigh ar mhaithe na scoile ar bhun againn faoi láthair ach anois tá bailiúcháin ag tarlú i gCionn tSáile chun éadaí srl a sheoladh chuigh Calais. Mar sin tar éis labhairt l'fhoireann agus páistí  na scoile táimid sásta na málaí a bhailimíd a thabhairt ar mhaithe na daoine i ngátar ar fúd na hEoraip faoi láthair. 
Beidh níos mó eolais faoi an bailiúcháin nua ag teacht go luath.
As you know we are running a Clothes Collection Fundraiser  in aid of the school at present however,  I am now aware that there is a clothes collection being organised  for the children of Calais. So, having spoken to the staff and children of  of the school, we are happy to donate our collection to those in need around Europe at the moment. 
There will be more information about the new collection shortly on Nuacht Eile. Please hold off on dropping bags to the school until you are given new drop-off dates.