Friday, 4 September 2015

Bille Scoile

Tá ríomhphost le Billí Scoile na scoilblhliaina 2015/2015 seolta go gach teaghlach againn inniu (04/09/2015). 
Le bhúr dtola íoc an bille seo ar líne roimh an 18/09/2015. Mar is ghnáth is féidir libh an bhille a íoc i gcuideanna ach plé an plean le Hilda nó le Michelle roimh an 18/09/2015. Mo bhuíochas libh.

The 2015/2016 school bills have been sent by email to all households today (04/09/2015). Please pay this bill on-line before 18/09/2015. As usual, this bill may be paid in instalments but please discuss and agree a payment plan with Hilda or Michelle before 18/09/2015. Many thanks.