Tuesday, 15 September 2015

Billi Scoile / School Bills

Meabhrúcháin faoi an bille scoile atá le níoc ar nó roimh an Aoine bheag seo an 18/09/2015. Má tá tú ag íoc i gciudeanna plé do phlean le Hilda san oifig roimh an Aoine. Mo bhuíochas libh as bhúr dtacaíocht leis seo.

Fé mar a thug sibh faoi neara tá costaisí ranganna bhreise msh - gleacaíocht , Fraincís bainnte den mbille scoile mar ní costaisí scoile iad seo. Beidh billí á fháil agaibh dos na ranganna seo fé mar a tharlaíonn siad i rith na scoil bhliana. Ní bheidh ranganna príobháideacha rince Gaelacha ar fáil i mbliana ach táimid ag obair ar phlean scoile damhsa a chur le chéile agus beidh na múinteoirí ranga ag múineadh na rincí Gaelacha.

A gentle reminder about the school bill that is due to be paid on or before this Friday 18/09/2015. If you are paying it in installments please discuss a payment plan with Hilda in the office before Friday. My thanks for your cooperation with this.

As you may have noticed, the costs of extra classes - for example gymnastics and French lessons - are taken from the school bill in order to stagger the cost a little. You will be getting bills for these classes as they happen during the school year. There won't be private Irish dancing classes this year but we are working on putting together a school Irish dancing plan and the class teachers will be teaching Irish Céilí dances.