Tuesday, 22 September 2015

Iontráil 2016/2017

Má tá páiste agat sa bhaile atá le scoil a  thosnú i 2016 nó 2017  lorg forim iontrála ó Hilda san oifig ar an spota le bhur dtola. 

If you intend to enrol a sibling for the  2016 or 2017 school years please contact Hilda in the office immediately and fill out an application form. 

Míle buíochas as bhúr dtacaíocht.