Monday, 14 September 2015

Míoltóga Gruaige / Head lice

A thuistí, 
Cás míoltóga ghruaige arís (14/09//2015) i Rang 3 . Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.
Dear parents,
There is another case of  a case of head lice (14/09/2015) in 3rd ClassPlease check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.