Wednesday, 2 September 2015

Naí Shóis agus Shín / Junior and Senior infants

Foirmeacha HSE ag dul abhaile sna málaí scoile inniu (02.09.2015). Líon isteach agus seol thar nais iad chomh tapaidh agus is féidir fiú muna theastaíonn uait an tseirbhís a úsáid.

There are HSE forms being sent home in the schoolbags today (02.09.2015). It is important to complete and return them asap EVEN IF YOU DO NOT WISH TO AVAIL OF THE SERVICE.

grma
Hilda