Monday, 14 September 2015

Sraith Nua TG4- Tuismitheoirí Ranganna 4-6Tá Meangadh Fíbín ag taifeadadh sraith eolaíochta do dhaoine óga do TG4 i mí Meán Fómhair 2015.   Tá siad ag cuardach daoine óga le spéis faoi leith san eolaíocht a bhainfeadh sult as páirt a ghlacadh  sa léiriúchán teilifíse spraíúil seo.  Ba chóir go mbeadh na heolaithe óga seo: 
x Ina gcainteoirí líofa Gaeilge 
x Idir 10‐12 bliain d'aois 
x Gealgháireach agus cairdiúil  
x Ar fáil fá choinne 1‐2 lá taifeadadh i nGaillimh ón 28ú Meán Fómhair‐9ú Deireadh Fómhair  2015 (i gcuideachta tuismitheora/caomhnóra; cuirfear lóistín ar fáil) Treoirlínte maidir leis an bhFíseán a Chur Isteach Tá muid ag iarraidh ar ár n‐eolaithe óga uile mír fhíseáin ghearr díobh féin a chur isteach!  Maidir le d'fhíseán, ba chóir: x Nach mbeadh sé níos faide ná 2 nóiméad   x Go mbeifeá féin le feiceáil ann agus tú ag labhairt Gaeilge 
x Go n‐inseodh sé beagán dúinn fút féin 
x Go léireodh sé dúinn go bhfuil spéis faoi leith agat san eolaíocht.  

Seol do fhíseán chugainn ar ríomhphost chuig: meangadh@gmail.com roimh 16ú Meán Fómhair 2015.  I do ríomhphost, scríobh an méid seo a leanas ann le do thoil: d'ainm, d'aois, do sheoladh, do  shonraí teagmhála agus deimhniú go mbeidh tú ar fáil le haghaidh 1‐2 lá taifeadadh i nGaillimh idir  28 Meán Fómhair‐ 9 Deireadh Fómhair 2015.   Ba chóir go ndéanfadh duine fásta maoirseacht ar gach iarratas ríomhphoist. Coinneofar go  príobháideach na físeáin a chuirtear isteach agus scriosfar iad chomh luath agus a bheidh próiseas  roghnú na n‐aisteoirí críochnaithe. Meangadh Fíbín is recording a young people's science series for TG4 in  September 2015.- looking for enthusiastic young scientists who would enjoy the experience of being part of this fun  television production.  
Our young scientists should be:
 x Fluent Irish speakers 
x Between 10 and 12 years of age 
x Bubbly and outgoing x Available for 1-2 days filming in Galway from 28 September ‐ 9 October 2015 (accompanied  by parent/guardian, accommodation provided) 

Video Submission Guidelines We are asking all our young scientists to send in a short video clip of themselves.
Your video should: 
x Be no more than 2 minutes long.   
x Feature you speaking in Irish 
x Tell us a bit about yourself  
x Demonstrate that you are a science enthusiast. Please email your video clip to: meangadh@gmail.com  before 16th September 2015.   In the body of your email please write the following: your name, age, address,  contact details and  confirmation that you are available for 1‐2 days filming in Galway between 28th September and 9th    October 2015.   All email submissions should be supervised by an adult. All videos submitted  remain private and  will be destroyed once the casting process is complete.