Friday, 18 September 2015

Tuismitheoirí go léir / All parents

Táim ana shásta a roinnt libh go bhfuil múinteoirí na Gaelscoile ag tosnú cúpla tonscadal nua sa scoil i mbliana! Ár mbuíochas le tuismitheoirí na scoile a bheidh ag cabhrú linn leis na tionscadail seo. Má ta fonn ort cabhrú fág d'ainm le Hilda san Oifig.

-Beidh Mindfulness á dhéanamh sna ranganna leis na páistí go gairid. Tá staidéar á dhéanamh ag foireann na scoile air faoi láthair. Táimse go pearsanta ana shásta faoi seo agus is doigh liom go mbeidh dea thoradh aige ar shaol na bpáistí. Breis eolas á sheoladh againn faoi go luath!

-Beidh ranganna  5 agus 6 ag glacadh páirt i gcomortas Robotics atá á rith ag EMC i mbliana.

-Táimid ag súil le grúpa a chur ar aghaidh don Young Scientist!! 

-Beimíd ag oibriú go dian chun Brat Active School agus Brat Glas a bhuachaint don scoil.

- Beidh deis ag páistí ranganna 4 ,5 agus 6 páirt a glacadh sa chomórtas Mathletics/Khan Academy.

Bliain gnóthach amach romhainn!!!!! Gaelscoil Chionn tSaile ABÚ

I'm very happy to share the news that the Gaelscoil teachers are starting some new projects this year at school! Our thanks to the parents who will be helping us with these. If you wish to help, leave your name with Hilda in the office.

The children will be learning about mindfulness shortly. The staff are studying this at present. Personally, I am very happy about this and I expect that it will enrich the children's lives. There will be more information about this soon!

5th and 6th Class will be taking part in a Robotics competition this year that is being run by EMC.

We are also hoping to enter a group of students for the BT Young Scientist and Technology exhibition.

We will be working hard to win the Active School and Green Flag for the school.

The 4th, 5th and 6th class children will have the opportunity to take part in the Mathletics/khan academy competitions.

We have a busy year ahead of us!!!!! Hurray for Gaelscoil Chionn tSáile !


Michelle Ní Riagáin