Friday, 16 October 2015

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge i gcóir tuismitheoirí, ar fáil d'éinne le suim iontu, tar éis an briseadh meán téarma. Ag tosnú ar an chéad seachtain, Dé Luain, 02/11/2015 (ag a 7.30pm - 8.30pm). Leanfaidh siad ar aghaidh ar feadh sé seachtain. Beidh siad oiriúnach do tuismitheoirí le cúpla focail, a dteastaíonn uatha chuir lena chuid Gaeilge. Beidh sé 50e do na ranganna ar fad. Fág d'ainm le Hilda má tá suim agat. Braitheann na ranganna ar an méid duine go bhfuil suim acu.

Irish classes for parents will be starting after the mid-term break. Starting on the the first Monday back, 02/11/2015, they will continue for 6 weeks from 7.30pm to 8.30pm. The classes will be suitable for beginners and for those who have a few words and wish increase their vocabulary in a relaxed setting. Please leave your name with Hilda next week (19/10/15 - 23/10/15) if you are interested. The running of the classes will depend on the amount of interest.

Múinteoir Ciara