Friday, 9 October 2015

Treanáil Peil Gaelacha/ After school Football Training Rang a 3 Rang a 4


Treanáil Peil Gaelacha/ After School Football Training Ranganna 3-4

Tá treanáil i ndiaidh am scoile ag tosnú ar an Luan, 12/10/15, óna 2.30-3.30 i.n. Tá fáilte roimh buachaillí agus cailíní rang a 3 agus rang a 4. Cosaint fiacla riachtanach. 

After school football training for 3rd and 4th class boys and girls will begin this Monday 12/10/15. It will run from 2.30-3.30 pm. Gum shields necessary. 

Múinteoirí Ciara Ní Chonchúir agus Róisín Ní Mhathúna.