Tuesday, 22 December 2015

Buíochas
Go n-éirí go geal le Michelle atá ag dul ar shaoire máithreachas inniu 22/12/15. 

Ba mhaith léi a buíochas a ghabháil le Coiste na dTuistí as ucht na bláthanna agus an bronntanas álainn. She'd like to thank the PA for the lovely flowers and generous gift. 

Brathfaimid uainn í! We'll miss her!
Monday, 21 December 2015

Tuismitheoirí Rang 4 / Parents of 4th Class

A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang 4. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Tá an leigheas ar díol ag Hilda san oifig. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in 4th class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Hilda has the bottles treatment liquid for sale in the office. Thanking you all in advance!


Friday, 18 December 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 18 – Mí na Nollag - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
18 – Mí na Nollag - 2015


Laethanta Saoire na Nollag 2015

Leath lá / Half dayA thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn ar an Máirt 22/12/15. 
Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15.
Tá ar an mbus scoile fágaint ag a 11.45.  
Beidh féasta / cóisir ag gach rang ar an lá. 
Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach
ar scoil. Níl cead aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar a thabhairt 
isteach mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! 
Níl cead guma coganta nó deochanna spraoi ar scoil.
Tá cead acu éide nollag a chaitheamh más mian leo. 
Ath-oscailt na scoile- 07/01/16.

Dear parents,
There will be a half day Tuesday 22/12/15. 
The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish 
at 12.15.
The school bus needs to leave at 11.45. 
Every class will have a party on the day. 
The children will have permission to bring some sweets and games 
into school. Expensive games/toys are not allowed because its likely 
that they would get broken! 
Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.
Pupils are welcome to wear festive clothes. 
School re-opens on Thursday 07/01/16. 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir :-)


Thursday, 17 December 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 11 – Mí na Nollag - 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
11 – Mí na Nollag - 2015

Tuesday, 15 December 2015

Girls Club - Blankets of HopeThug rang a 6 cuairt ar an Girls Club sa chathair agus bhronn siad na blaincéid an dóchais orthu. 
Ár mbuíochas le gach páiste, gach tuismitheoir agus gach seantuismitheoir a rinne cniotáil le trí mhí anuas, go háirithe na tuismitheoirí a tháinig isteach chun cniotáil agus cróiseáil a mhúineadh. 
Is féidir libh a thuilleadh eolais a fháil faoin Girls Club anseo

Rang a 6 visited the Girls Club and presented our Blankets of Hope to them. 
The volunteers were extremely grateful and were very impressed with the blankets.
Our thanks to the pupils, to all the parents and grandparents who have been busy crocheting and knitting over the past few months. A special thanks to the parents who gave their time teaching the pupils how to knit and crochet every week. 
You can find out more about the wonderful work that is done in the Girls Club here

Monday, 14 December 2015

Cleachtadh sa tséipéalCleachtadh ag Naí. Bheaga maidin Dé Céadaoin 16/12/15 agus maidin Déardaoin 17/12/15.
Tabhair do pháiste díreach chuig an tséipéal an maidin sin ar a 9.00 r.n. Ansin tógaigí na málaí scoile go dtí an scoil le bhur dtola.
Beidh seó na Nollag ar an nDéardaoin seo ag a 6.00 i.n. Páistí i láthair ag a 5.45i.n. le bhur dtola.  

Junior infants will have an extra practice  for the Christmas Show in the Parish Church this Wednesday, (16.12.2015) as well as Thursday (17.12.2015).
Please drop your child off at the church on those mornings at 9.a.m. and then bring their school bags into school. Bus back to school. 

All classes will be performing Thursday night in the Parish church 17/12/15 at 6pm, pupils to be there by 5.45pm. Aonach Leabhair Scholastic 2015

Féach ar an méid leabhair a fuaireamar saor in aisce ó Scholastic!
Míle buíochas do Choiste na dTuistí agus gach duine a thug tacaíocht don aonach. 

Look at all the wonderful books we received free of charge from Scholastic!
Míle buíochas to the Parents Association, to all who organised and helped with the Book Fair and to all who supported it by purchasing books. Every class have received new books for their classroom libraries.

Faoistin sa scoil Ranganna 3, 4, 5


Beidh faoistin againn sa scoil Dé Máirt 15/12/15 do ranganna 3-5. 
Beidh faoistin ar fáil don bpobal an Luan seo chugainn 21/12/15 i Séipéal an Pharóiste ag a 6.30 agus iarraimíd ar pháistí rang a 6 chun freastal air. 


We will have confession in school this Tuesday 15/12/15 for ranganna 3-5. 
There will be confession held in the Parish Church Monday 21/12/15 at 6.30pm and we ask Rang a 6 to attend confession themselves if possible.

  

Friday, 11 December 2015

Rang 2 Aifreann Do This In Memory

Beidh Aifreann Do This in Memory ag a 10:00 maidin an Domhnaigh seo 13/12/2015 sa séipéal.
BookPeople
Liosta leabhar sa scoil faoi láithir (11.12.2015):/ For sale and on display outside the school office at present (11.12.2015)

 • Coding for beginners using scratch €8
 • Peppa Pig Bag of Books €17
 • Guy Martin's Speed €9
 • Jamie Oliver Everyday Superfood €17
 • Santa's Sleigh on it's way to Cork €8
 • My Perfect Pretty Book €8
 • Make the Most of Your Time on Earth €9
 • Frozen - Sisters and Snowmen €6
 • Star Wars Book €9
 • Downton Abbey, A Celebration €13
 • Slow Cooker €6
 • Kevin Dundon - Modern Irish Food €7
 • Henry Shefflin - The autobiography €13 (No sample)
 • Tomás Ó Sé - White Heat (No sample left)
Má tá ceann nó dhó uait, fág an t-airgead ceart san clúdach litreach ann agus cuir tic in aice leis na cinn atá tú chun órdú / If you want to buy some, leave the exact money in the envelope and tick the one's you want to order.

Thursday, 10 December 2015

Fóclóir na Nollag/ Christmas VocabularyDaidí na Nollag - "Daddy nah null-og" - Santa Clause/Father Christmas
Fia Rua - "Fee-ah Rue-ah" - Red (nosed) reindeer
Fia - "fee-ah" - reindeer
Crann Nollag - "Crown null-og" - Christmas tree
Maisiúcháin - "mosh-shoe-cawn" - Decorations
Réalt - "ray-alt" - Star
Soilse - "Sy-ill-sheh" - Lights
Soilse ildaite - "sy-ill-sheh ill-dot-eh" - multi-coloured lights
Bronntanais - "brun-tan-ish" - presents
Stoca na nollag - "stuck-a nah null-og" - Christmas sock/stocking
Íosa - "Ee-sa" - Jesus
Leanbh - "lan-iv" - baby
Linbh Íosa - "lin-iv Eesa" - baby Jesus
Muire - "M-wira" - Mary
Iosaf - "Yo-sef" - Joseph
Stábla - "staw-blah" - stable
Mainséar - "maw-in-share" - manger
Asal - "os-sal" - donkey
Beithil - "beh-hill" - Bethlehem
Aingeal - "angle" - Angel
Oíche Nollag - "Ee-ha Null-og" - Christmas Night / Christmas Eve

An féidir liom griangraf a bheith agam leat?
"On fay-der lum gree-an-graf a veh a-gum lat?
Can I get a photograph with you? (to daidí na Nollag)

Nollaig Shona! - "Null-ig Hunna!" - Happy Christmas!
Oíche cinn-bhliana - "Ee-ha kin vlee-na" - New Year's night.
Ath-bhliain faoi mhaise - "A-vlee-an f-wee vasha" - Happy New Year!

Rang a 3 & 4

Beidh traenáil i gcomhair iománaíocht / camogaíocht (R3 & R4) sa halla, ag tosnú i Mí Eanair 2016. Táimid ag lorg tuismitheoirí a bheith sásta cabhrú leis an traenáil agus na leanaí a thabhairt ar ais ar scoil. Beidh sé ar siúl maidin éigin i Sáile le cúnamh Dé. Fág d'ainm le Hilda má tá suim agat.

Múinteoir Ciara

Indoor hurling and camogie training will commence in January 2016. We are looking for parents who are willing to help out with this training and to help transport children back to school. It will be held in Sáile one morning a week (Day to be decided). Please leave your name with Hilda if you're interested.
This email has been sent from a virus-free computer protected by Avast.
www.avast.com

Tuesday, 8 December 2015

Fwd: WEEE Pledge- Athchúrsáil CadhnraíMeabhrúcháin/ Reminder: 

Tá an scoil ag glacadh páirt sa chomórtas athchúrsála WEEE ar son LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. Tá bosca atchúrsáil cadhnraí WEEE i ngach seomra ranga. Tá fáilte roimh na páistí sean-cadhnraí a thabhairt isteach as seo amach. 

The school is participating in the WEEE pledge recycling challenge, in aid of LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. There is a WEEE battery recycling box in every classroom. The more batteries we collect, the more prizes we win! So every pupil is welcome to bring in as many old batteries as they can for the foreseeable future.       

An Coiste Glas :-)​

Seó na Nollag- Tuis.Naí Bheaga /Parents of Junior Infants
Cleachtadh ag Naí. Bheaga maidin an Chéadaoin seo 09/12/15, an Aoine seo 11/12/15 agus ar an Déardaoin seo chugainn 17/12/15
Fágaigí (Tuismitheoirí Naí Bheaga) bhur bpáistí ag an séipéal an maidin sin ar a 9.00 r.n. Ansin tógaigí na málaí scoile go dtí an scoil le bhur dtola.
(Beidh na ranganna eile ag siúl nó ag dul ar bhus suas agus síos ón scoil)

Junior Infants will be practicing for the Christmas Show in the Parish Church tomorrow, (09.12.2015), this Friday (11.12.2015) and next Thursday (17.12.2015).
Please drop your child off at the church on those mornings at 9.a.m. and then bring their school bags into school.

(The other classes will be walking or going by bus to and from school later in the day on these dates too.)

Tuismitheoirí páistí don gCéad Chomaoineach Rang 2 / Parents of 2nd Class First Holy Communion children

Dear Parents,
The First Communion Parents Representative Group met on Monday, 30th November 2015 to plan the next  ‘Do this in Memory’ Mass which will be held on:
·         Sunday, 13th December 2015 at 10:00 AM, for Dunderrow and Gaelscoil Chionn tSáile
This third Sunday of Advent is often referred to as Gaudete Sunday, meaning the Sunday of Joy.
During the Mass, Fr. Robert  will explain to the children that throughout Advent, we are preparing and looking forward to the birth of Jesus. He will talk about how they can prepare for the birth of Jesus, by being kind, respectful, truthful, and by sharing with others.
Before coming to Mass, Fr. Robert would like all the children to do the colouring on pages 44 to 47 of the THUMB book. These few pages focus on getting ready to welcome the baby Jesus.

In Italy, on Gaudete Sunday people bring the figurine of baby Jesus from their crib to Mass for a blessing. They then wrap the figurine up in Christmas paper. The figurine is the first present to be unwrapped on Christmas Eve or Christmas morning and is a lovely reminder of the true meaning of Christmas. If anyone would like to bring the figurine from their crib to our Mass, Fr. Robert will be doing this special blessing.

We would like parents to sit with their children during Mass. And please do join in and pray and sing aloud – don’t worry if you’re not the greatest singer – just joining in creates a lovely atmosphere. In this way, the children learn how to participate fully in the Mass.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

Crannchur na Nollag

Seoladh abhaile clúdach litreach inniu 08/12/15 le trí thicéad don gcrannchur.
Níl iachall oraibh iad a cheannach. Má tá fonn oraibh iad a cheannach, scríobh d'ainm agus d'uimhir ghuthán ar chúl sraith amháin agus seol é sin ar ais leis an airgead chuig Hilda. Coimeád an taobh eile tú féin. €2- sraith amháin, €5- trí shraith. 


Each family will have received an envelope with 3 strips of raffle tickets today 08/12/15 in their schoolbag. 12 prizes to be won. If you would like to buy tickets for the school raffle (optional), please return the envelope to Hilda- please write your name and phone number at the back of one strip of the ticket(s) and return it with the money, €2 for one strip, €5 for 3 strips. Please keep the duplicate copy of the strip of ticket(s) for your own records. 

Go raibh maith agaibh. 

Monday, 7 December 2015

Rang a 6

Rang a 6: 

Leadóg Bhoird: 
Má tá suim ag páistí rang a 6 páirt a ghlacadh i gcomórtas leadóg bhoird (may have interest in table tennis competition this Sunday 13/12/15) i gCloch na Coillte an Domhnach seo 13/12/15 féach anseo


#hourofcode
​​

Tá rang a 6 ag glacadh páirt i dtionscnaíocht códú faoi láthair (coding initiative all week in school.) A thuilleadh eolas anseo 


Turas go dtí an Girls Club:
Beidh rang a 6 ar fad ag dul chuig Girls Club, ionad tacaíochta ailse (voluntary cancer support centre) i gCorcaigh an Aoine seo 11/12/15. Tá síobanna eagraithe (drives have been arranged). Beidh siad ag cniotáil ann agus ag féachaint ar scannán (knitting and watching a childrens DVD.)
Fágaint na scoile ag a 9.15 r.n. ar ais ag a 2.15 i.n.

Stór Focail na Nollag

Abairtí la haghaidh do Chartaí Nollag / Greetings for your Christmas Cards 2015


Le gach Dea-Ghuí i gcomhair na Nollag 'is na hath bhliana
(With every good wish for Christmas and the new year)

Nollaig faoi shéan is faoi mhaise duit (daoibh) / Nollaig shona duit (daoibh)
(Happy Christmas to you (ye))

Síocháin na Nollag inár measc
(May the peace of Christmas be among us)

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise
(Happy Christmas and a prosperous new year)

Guímíd Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise dár gcustaiméirí go léir.
(We pray that you will have a happy Christmas and a prosperous new year to all our customers)

Friday, 4 December 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 04 – Mí na Nollag - 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
04 – Mí na Nollag - 2015

Gaelscoileanna

Seo alt ón Irish Times le déanaí a phléann na buntáistí a bhaineann le Gaelscoileanna agus an dátheangachas. Cliceáil anseo 


This is an article recently published by The Irish Times, outlining the cognitive benefits of Gaelscoileanna and bilingualism. Please click here 

Thursday, 3 December 2015

Tuismitheoirí go léir / All parents

Ag díol ticéidí don ciseán ag SuperValu i leith Gaelscoil Chionn tSáile.
Selling tickets for a hamper at SuperValu for Gaelscoil Chionn tSáile

15 spás le líonadh - práinneach anois..
Cuir glaoch ar Hilda (021 4773731) nó Virginia (086 8249134) nó seol ríomhphost chuig eolas@gaelscoilchionntsaile.ie má tá sibh in ann uair nó dhó a dhéanamh le bhur dtola. Bheimís an-bhuíoch díobh.
15 spaces to fill - urgent now..
Please ring Hilda (021 4773731) or Virginia (086 8249134) or email eolas@gaelscoilchionntsaile.ie if you can do one or two hours. It would be much appreciated.

Friday 4th Dec. 2015
5pm to 6pm (OK Cáit de Barra & Virginia Lynch)
6pm to 7pm (1 extra person reqd. with Cáit de Barra)
7pm to 8pm (1 extra person reqd. with Ciara Ferguson)
8pm to 9pm (1 extra person reqd. with Virginia Lynch)

Saturday 5th Dec. 2015
10 am to 11 am (OK - Sinéad Broderick & Claire Horgan)
11 am to 12 noon (2 people reqd.)
12 noon to 1pm ( 1 extra person reqd. with Judy Dwyer)
1pm to 2pm (1 extra person reqd. with Úna O' Sullivan)
2pm to 3pm (1 extra person reqd. with Úna O' Sullivan)
3pm to 4pm (2 people reqd.)
4pm to 5pm (1 extra person reqd. with Edel O' Connell)
5pm to 6pm (2 people reqd.)
6pm to 7pm (2 people reqd.)
7pm to 8pm (OK - Virginia Lynch & Ger Cullinane)
8pm to 9pm (OK - Virginia Lynch & Ger Cullinane)

Wednesday, 2 December 2015

Tuismitheoirí go léir / All parents

Could you pass this message on to parents please:

Statues of Baby Jesus will be blessed for home cribs at Masses in the parish church on the weekend of the 12th/13th December 2015. All are welcome to bring their statues of Baby Jesus to the 6.30pm Mass on Saturday 12th December 2015, the 10am or the 12 noon Mass on Sunday 13th December 2015.

More information will be in the Beacon newsletter this weekend.

Many thanks
Ann
Kinsale Parish Ofice

Tuesday, 1 December 2015

DVD Cluiche Cheannais Sciath na Scol / DVD of Sciath na Dcol final

A DVD of the football finals is available from videographer Brendan Barry. > 021 4883573, 0868146251, e-mail  abb@eircom.net
See below for details.
Schools who played in the Sciath na Scol Football finals 2015, a DVD is available of the games.
The Cost of one game on DVD   €20.00
Cost of 2 games on DVD for schools with 2 teams & A family member on both teams  €30.
If  postage is needed  the cost €3 extra.

Regards
Assumpta
Sciath na Scol

Rang 2, Céad Chomaoineach - meabhrúcháin (reminder)

Dear All,
Fr. Robert has asked if can check that all children making First Communion have been baptised please. Children who were baptised outside the parish need to provide a baptism cert. Children who were baptised here in Kinsale need to provide date of birth and date of baptism (approx date) so that the baptism records can be checked.
Many thanks,
Ann (parish office)
Tá na dátaí breithe agam, na teastasaí baiste / dátaí baiste ag teastáil uaim.
I have all dates of birth, so just need the baptismal certificates / dates of baptism, please. Hilda)