Friday, 15 January 2016

Téacsanna ón nGaelscoil

A thuismitheoirí dhil,
Muna bhfuair tú aon téacs ó 'Gaelscoil' le dhá lá anuas, téigh i dteagmháil leis an rúnaí Hilda le bhur dtola.

Dear parents, if you did not receive a text message from 'Gaelscoil' over the past two days, please get in touch with Hilda so that we can update your details.