Friday, 26 February 2016

Imeachtaí Gaeilge do Theaghlaigh do Sheachtain na Gaeilge i Co Phort Láirge & Co Chorcaí

A chara,
Seo eolas maidir le roinnt imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh a bheas ar siúl i rith Seachtain na Gaeilge i gCo Phort Láirge & Co Chorcaí. Scaip an scéal, le bhur dtoil!!
Information about Irish language events for families in Co Waterford & Co Cork below.
Scéalaíocht & Rannta @ 04/03/16 @ 10.30am sa Leabharlann, Dún Garbhán, Co Phort Láirge le Coiste Cúram Leanaí Iarthar Phort Láirge. Saor in aisce.
Scéalaíocht & Rannta @ 09/03/16 @ 10.30am sa Leabharlann, Dún Garbhán, Co Phort Láirge le Coiste Cúram Leanaí Iarthar Phort Láirge & Glór na nGael. Saor in aisce.
Lá Surfála & Spraoi @ 12/03/16 @ 11am i Freedom Scoil Surfála sa Trá Mhór, Co Phort Láirge. Comhpháirtíocht idir Glór na nGael & Freedom Scoil Surfála. €20 don cheacht surfála (is gá bheith thar 11 bliana d'aois). €5 do theaghlaigh nach bhfuil ag surfáil. Cur áiteanna don cheacht surfála in áirithe liomsa ar 083-4455914 nó cabrini@glornangael.ie roimh 07/03/16, le do thoil.
Lá Ealaíon Ghainimh ar an dTrá @ 12/03/16 sa Trá Mhór, Co Phort Láirge le Freedom Scoil Surfála. Tóg spáid & forc leat ma tá speis agaibh bheith páirteach san imeacht seo. Saor in aisce Siúlóid Dúlra & Sióga @ 12/03/16 @ 3pm ag Siúlóid Anne Valley, Dún Aill, Co Phort Láirge. Saor in aisce. Eagraithe ag Glór na nGael Scéalaíocht agus Geáitsíocht @ 13/03/16 @ 12pm i nGael-Taca, Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh. €5 an Teaghlaigh. Comhphairtíocht idir Ghlór na nGael & Gael-Taca.  
Siúlóid & Spraoi @ 13/03/16 @ 3pm i bPáirc Mhic Gearailt, Siúlán na Muirdíge, Corcaigh. Saor in aisce. Comhphairtíocht idir Ghlór na nGael & Gael-Taca.
Bí linn & fáilte. Imeachtaí Gaeilge amháin iad uile seachas an ealaíon ghainimh. Beidh sé sin dá theangach.  
Le gach dea ghuí, 

Cabríní de Barra

Oifigeach Forbartha

cabrini@glornangael.ie  | 058- 24642 / 083 - 4455914Suíomh Gréasáinwww.glornangael.ie