Monday, 22 February 2016

Caipíní Buidéil/ Bottle caps appealTáimid ag iarraidh múrphictiúr a dhéanamh le rang a 3 ag baint úsáid as caipíní buidéil. Bheimis fíor-bhuíoch dá seolfá isteach aon cheann nach bhfuil in úsáid agaibh sa bhaile. Ag athúsáid atáimid! (BRAT GLAS)

Rang a 3 want to show that reusing is as important as recycling. 
We want to make a mural out of old bottle caps. Please send in any bottle cap you may come across and help Rang a 3 make a beautiful mural for the school 

Múinteoir Eavan agus Múinteoir Caitríona.