Tuesday, 2 February 2016

Éadaí Caillte agus Faighte / Lost and Found clothes

Bhí na héadaí/ rudaí seo a leanas sa bhosca caillte agus faighte. Má's leatsa iad, téir go dtí oifig na scoile chun iad a bhailiú sula dtógfaimid go dtí an siopa dara-láimhe iad.

The following clothes/items were in the lost and found box. Anyone who owns them may collect them at the school office in the next fortnight before we bring them to the second hand shop.