Monday, 15 February 2016

Éide scoile agus Éide spóirt 2016

Tá sé tugtha faoi n-aire agam nach bhfuil an éide scoile ceart ar roinnt páistí ar na laethanta cearta-


Gach rang- 
Éide Spóirt- Dé Luain agus Dé hAoine amháin (ach amháin má tá bliots, cluiche, rud as an ngnáth)
(faoi láthair- spóirt- iománaíocht/ camógaíocht le hAnthony/ tuismitheoirí agus rince leis na múinteoirí)

Éide Scoile- Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin

Níl cead ag páistí gnáth geansaí a chaitheamh in ionad an gheansaí scoile ceart.

Míle buíochas as bhur gcomhoibriú,
Siobhán Ní Núnáin


It has come to my attention that some pupils aren't sure what days they should wear their sports clothes. 
Currently, the arrangement for all classes is as follows: 

Sports tracksuit- Monday and Friday only (unless occasionally they have a blitz/match another day)
(They are currently doing hurling/camogie with Anthony/parents and dancing with their teacher.)

Full school uniform- Tuesday, Wednesday, Thursday 

Pupils cannot wear a hoody instead of their school jumper. 
They will be asked to remove hoodies/scarves in class. 

Thank you for your cooperation.
Siobhán Ní Núnain