Wednesday, 9 March 2016

Míoltóga Gruaige i Rang Naí Shínsearacha / Head lice in Senior Infants' class


A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang Naíonáin Shínsearacha. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of headlice in the Senior Infant's class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hairband. Thanking you all in advance!