Tuesday, 15 March 2016

Saoire na Cásca 2016


A thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn amárach 16/03/16. 
Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15.
Tá ar an mbus scoile fágaint ag a 11.45.  
Beidh bricfeasta againn ar scoil. Tabhair isteach babhla, spúnóg agus gránach. 
Beidh cead ag na páistí cluiche a thógaint isteach ar scoil. Níl cead aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar a thabhairt  isteach mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! 
Níl cead guma coganta nó deochanna spraoi ar scoil.
Tá cead acu éide glasa agus gruaig fiáine a chaitheamh, €2 le bhur dtola.  Ath-oscailt na scoile- 04/04/16.

Dear parents,
There will be a half day tomorrow 16/03/16. 
The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish at 12.15.
The school bus needs to leave at 11.45. 
We will have a céilí and a short assembly to award the prizes for Seachtain na Gaeilge. 
We will eat our breakfast in school, please send in your child with a bowl, a spoon and a cereal. We will have the milk! 
The children will have permission to bring in games into school. Expensive games/toys are not allowed because its likely that they would get broken!  Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school. Pupils are welcome to wear green clothes and crazy hair! €2 per pupil as a  fundraiser would be very much appreciated.  School re-opens on 04/04/16