Friday, 11 March 2016

Teilgeoir ag teastáil/projector needed

Má tá teilgeoir agaibh ar fáil ar iasacht téigh i dteagmhail le bhur dtola
If you have a mobile projector at home or at work and are willing to lend it to us this Tuesday 15/03/16 for one day for use in our school hall, please e-mail priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Míle buíochas.