Thursday, 3 March 2016

World Book DayBeidh World Book day á cheiliúradh againn ar an Déardaoin, 10ú Márta 2016.

  • Is lá iontach é le páistí  a spreagadh le bheith ag léamh, gheobhaidh gach páiste dearbhán leabhair €1.50 agus chomh maith le sin tá a lán leabhair gur féidir ceannacht sna siopaí leabhair ar phraghas €1.50.
  • Is féidir le gach páiste gléasadh suas ar an lá mar an carachtar ab fhearr leo ó leabhar.
We are celebrating world book day next Thursday, 10th March 2016.
  • It's a lovely day to encourage children to enjoy reading, every child will receive a book token for €1.50, there are lots of books on sale in the bookshops for €1.50 too.
  • Every child can dress up as their favourite character from a novel on the day too.