Thursday, 28 April 2016

'Caillte agus Faighte' / Lost and Found

'sé seo cad atá againn faoi láithir sa bhosca 'Caillte & Faighte'. Má's leatsa aon rud anseo, faigh é san oifig. Ar chuma eile, beidh siad ag dul go dtí an siopa dara láimhe i gCionn tSáile.
Here is what is in the 'Lost and Found' box at the moment. If anything belongs to you, please collect it at the office. Otherwise items will be going to the second hand shop in Kinsale.


Tuesday, 26 April 2016

Nauchtlitir- Aibreán 2016Lean an nasc seo chun nuachtlitir na scoile a fheiscint
Follow this link to view our April Newsletter. 

Míle buíochas,
Siobhán Ní Núnáin

Cluiche Sciath na Scoil 27/4/16

A chairde,

Cluiche sciath na scol buachaillí agus cailíní an Céadaoin seo (27/4/16) i gcoinne GS Peig Sayers i CLG na Piarsaigh (sa chathair, Fair Hill) ag a 12. Bus ag fágaint na scoile ag a 10:50. Tá costas €5. Beidh an bus ag fágaint na Piarsaigh timpeall a 1. Beimid ar ais timpeall 1:45.

Sciath na scol (some pupils from 4th,5th,6th)  boys and girls on Wednesday (27/4/16) against GS Peig Sayers in na Piarsaigh GAA (in the city, Fair Hill) at 12:00. Bus leaving Kinsale at 10:50 and leaving na Piarsaigh around 1. Back by approx 1:45

GRMA,
Ciara & Aodán.

Monday, 25 April 2016

Rang 2 Sa Séipéal

Beidh cleachtadh (practice) ag rang 2 sa séipéal ar maidin, an Chéadaoin 27/5/2016. Caithfidh na páistí (children must) a bheith ag an séipéal ag 08:50rn (8:50 am) agus siúlfaimid ar ais chuig an scoil tar éis an chleachtaidh.

Friday, 22 April 2016

Seachtain scoile ghníomhaí/Active Week in the Gaelscoil 2016
A thuismitheoirí
Beidh an Seachtain Scoile Ghníomhaí ar siúl ar scoil an tseachtain seo chugainn 25-29/04/16. Beidh éide spóirt scoile le caitheamh againn don tseachtain ar fad chun béim ghníomhaí a chur i bhfeidhm, comh maith le obair bhaile spóirt gach oíche  (a bheith sínithe mar is gnáth). Beidh 'Wake Up-Shake Up' ar súil gach maidin (8.50-9.00) sa chlós agus tá fáilte romhaibh páirt a ghlacadh linn. Beidh a lán gníomhaíochtaí ar siúl i rith na seachtaine. Ar an Aoine beidh cead ag na páistí gléasadh suas mar an duine/trealaimh/ghníomh ab fhearr leo. Ná dean dearmad tá nasc chuig eolais suimúil le fáil ón suíomh scoile faoin dteildeal 'eolas'.

Dear Parents
As you are aware 'Active Week' will begin in the Gaelscoil on Monday morning 25/04/16. The children must wear their school tracksuits every day next week as well as completing the 'active' homework every evening (to b e signed as per usual). Every school morning will begin with our 'Wake Up-Shake Up' activities from 8.50-9.00 in the clós (parents are also more than welcome to join in!)  Also on Friday we are having an active themed fancy dress-your child can dress up as their favourite sports personality, their favourite activity, sports equipment :-) etc anything 'active/activity' related. Don't forget to check out the links to the interesting information sites from the school website that will be available under 'eolas' soon.

Gaeilgeoirí na Seachtaine 22– Aibreán- 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
22– Aibreán- 2016

Wednesday, 20 April 2016

Glantachán Earraigh/ Spring Clean 2016

Ghlan rang a 3 agus rang a 4 trá an duga (dock beach Spring clean) an Aoine seo caite 15/04/16. 
Bhailigh siad a lán bruscar (rubbish collected). Maith sibh!

An Coiste Glas :-)

Sciath na Scol - Aoine 22/4/16 ag a 12

A chairde,

Cluiche sciath na scol buachaillí agus cailíní ar an Aoine seo (22/4/16) i gcoinne Rochestown i CLG Dúglas ag a 12. Bus ag fágaint na scoile ag a 10:55. Tá costas €5. Beidh an bus ag fágaint Dúglas ag timpeall a 1. Beimid ar ais timpeall 1:45.

Sciath na scol (some pupils from 4th,5th,6th)  boys and girls on Friday (22/4/16) against Rochestown in Douglas GAA (in Douglas Village) at 12:00. Bus leaving Kinsale at 10:55 and leaving Douglas around 1. Back by approx 1:45

Mar is gnáth, traenáil amárach tar éis scoile (21/4/16 ag 2.30-3.30)
Training tomorrow after school. (21/4/16 at 2.30-3.30)

Tuesday, 19 April 2016

Haca RANG A 2

Tá ranganna haca do rang a 2 ag tosnú ar an nDéardaoin seo 21/04/16.
Moltar cosaint fiacla agus cosa más féidir. Éide spóirt gach Déardaoin agus Aoine ar feadh tamall anois (rang a 2 amháin.) Ár mbuíochas le club haca chionn tSáile. 

Hockey lessons in school for rang a 2 starting Thursday 21/04/16. Gum shields and shin guards recommended. Therefore- sports clothes to be worn on Thursdays and Fridays only now for the next 5 weeks (rang a 2 only.) Our thanks to Kinsale Hockey Club.

Bliots peil gaelacha ranganna 4-6Ranganna a 4-6:

Tá gach páiste, buachaillí agus cailíní, ag glacadh páirt i mbliots peil gaelacha Dé Céadaoin 20/04/16. 

Ranganna 4+5: 
Ag siúl chuig an páirc CLG, fágaint na scoile ag a 9.30 r.n.
Ag fágaint an páirc ag a 11.30r.n.

Rang a 6: 
Ag siúl ann, fágaint an scoil  ag a 11.30r.n.
Fágaint an páirc ag a 2.00 i.n.

€2 an páiste le bhur dtoil, chun costas na duaiseanna agus na boinn a chlúdú. 

Cosaint fiacla riachtanach, ach níl buataisí peile. 


All 4th- 6th class boys and girls are participating in a local football blitz Wednesday 20/04/16. See above for times, walking to and from pitch. €2 per pupil. Gum shields compulsory, football boots recommended but not compulsory. 


 


Monday, 18 April 2016

Dráma Rang a 4 Muilleann gCearr

A chairde, Seo an amclár don Déardaoin (21/04/2016).

 • Caithfidh gach páiste a bheith ar scoil ag 7.45 am. (Every child to be in school for 7.45am)
 • Beimid ag fágaint láithreach ag 8.00am. (Leaving promptly at 8am)
 • Beimid ag stopadh uair amháin don leithreas agus sneaic beag ar ár tslí aníos go Muilleann gCearr. (One stop for toilet and snack on the way up).
 • Táimid ag súil a bheith i Muilleann gCearr ag a 11.50am. (Mullingar Arts Centre. Lower Mount Street Mullingar Co. Westmeath)
 • Tá an seó ar siúl ag 12.20pm. (Showtime 12.20pm.) 
 • Beimid ag fágaint Muilleann gCearr díreach nuair atá an seó críochnaithe, timpeall a 1pm. (Leaving straight after show).
 • Táimid ag stopadh i bPort Laoise ar ár tslí ar ais i gcóir bia i gcóir thart ar 45 nóiméad. Tá cead ag na páistí airgead a thabhairt leo chun bia a cheannach. Níl aon gá, is feidir leo lón a bheith acu agus é a ithe sa foodcourt. Ná tabhair níos mó ná 10euro dóibh le bhur dtola. (Mid way food court, Portlaois, Junction 17 on the main M7/M8 motorway. Stopped here for 45mins approx. Children can bring money, not more than ten euro, to buy food here. Alternatively they can bring lunch and eat it in the foodcourt.) 
 • Ar ais ar scoil idir 5 -5.30pm. Seolfaidh Múinteoir Siobhán téacs chughaibh chun é seo a chinntiú. (A text will be sent to confirm time of arrival back at school)

Go raibh míle maith agaibh. We are delighted with the support we've received through props donations and money donations at our cake sale last Friday. We hope to see some of you in the audience in Mullingar this Thursday. Every person adds to the atmosphere of our drama and is most appreciated. Wish us luck! 

Rang a 4, Múinteoir Róisín agus Múinteoir Ciara


Míoltóga Ghruaige i Rang 2


A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Rang 2. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Chun na míoltóga gruaige a sheachaint chabhrófar gruaig na gcailíní a chur suas agus banda gruaige leathan a chaitheamh. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents, I have been informed of a case of head-lice in 2nd Class. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. To avoid the head lice it would help to put up the girls' hair and for them to wear a wide hair-band. Thanking you all in advance!

Bliots Peil GaelachaRanganna a 1, a 2 agus a 3:

Tá gach páiste, buachaillí agus cailíní, ag glacadh páirt i mbliots peil gaelacha Dé Máirt 19/04/16.

Ranganna 1+2:
Ag siúl chuig an páirc CLG, fágaint na scoile ag a 9.30 r.n.
Ag fágaint an páirc ag a 11.30r.n.

Rang a 3:
Ag siúl ann, fágaint na scoile ag a 11.30r.n.
Fágaint an páirc ag a 1.00 i.n.

€2 an páiste le bhur dtoil, chun costas na duaiseanna agus na boinn a chlúdú.

Cosaint fiacla riachtanach, ach níl buataisí peile.


All 1st-3rd class boys and girls are participating in a local football blitz Tuesday 19/04/16. See above for times, walking to and from pitch. €2 per pupil. Gum shields compulsory, football boots recommended but not compulsory. 
Friday, 15 April 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 15 Aibreán 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
15  Aibreán 2016

1916 i gCionn tSáile


Beidh obair na bpáistí ar thaispeáint i halla an mheasarthachta ar an 23/04/16. Beidh searmanas sa chearnóg ag a 3 a chlog agus beidh páistí ón nGaelscoil ag léamh ann. Beidh ceol á sheinnt ag cumann cheol Chionn tSáile. Fáilte roimh chách. 

1916 Commemoration in Kinsale

As part of the 1916 Commemorations, the national schools in conjunction with Kinsale History Society are showcasing the pupils' projects on the events surrounding  the  Easter Rising at the Temperance Hall, Kinsale, on April 23rd and 24th. In addition, a ceremony to mark the centenary of the Rising, featuring  students from the schools and Kinsale Music Academy will take place at the town's plaza, Short Quay, on Saturday April 23rd at 3pm.

Thursday, 14 April 2016

Amnesty International


Amnesty International Friendship week: 
Má theastaíonn ó do pháiste bráisléad a cheannach, tá siad á dhíol againn san oifig ar €2.
Rachaidh an t-airgead ar aghaidh go hAmnesty International (A limited number of €2 bracelets are available to purchase in school office, proceeds will be sent to Amnesty International.) Deireann siad (The bracelets say):
- seasaimis le chéile/ We stand together
- All equal
- Welcome refugees
- Cairdeas/ Friendship 

Seachtain frithbhulaíochta/Anti-bullying week 2016IS CAIRDE SINN!
Friends :-)

Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Wednesday, 13 April 2016

Seachtain Frith-bhulaíochta/ Bullying prevention week 2016


Seachtain Frith-bhulaíochta/ Bullying Prevention Week 2016

Táimid ag díriú ar an mbulaíocht an tseachtain seo ar scoil. Clúdaíonn na múinteoirí é seo go rialta sa rang O.S.P.S i rith na bliana, ach an tseachtain seo táimid ag caint faoi níos mó. 
 • Beidh oíche eolais ag teacht suas ón NPC do thuismitheoirí maidir le do pháiste agus an idirlíon. 
 • Tháinig Garda Colin agus Garda Tommy chugainn inniu 13/04/16 agus labhair siad le rang a 5+6 faoi cibearbhulaíocht. 
 • Tá an scoil ag leanúint an feachtas 'antibullyingireland'
 • Tá an córas 'buddy' a dhéanamh againn ina bhfuil pairtnéar amháin ag gach duine sa scoil agus coimeádfaidh na 'buddies' súil amach dá céile
 • Is féidir libh an polasaí frith-bhulaíochta a léamh anseo  
 • Beidh gach páiste ag síniú póstaer mór i tionól Dé hAoine
 • Tá ceistneoir á líonadh ag na páistí rang a 1-6
 • Tá na páistí ag foghlaim conas an fód a sheasamh in aghaidh an bulaíocht


We are focusing on bullying prevention this week in the Gaelscoil. Our teachers regularly cover this topic throughout the year through their S.P.H.E lessons, but this week we are focusing more on it.
 • There will be an information night for parents in the school in the coming weeks on internet safety for children. 
 • Garda Colin and Garda Tommy visited the school today 13/04/16 and spoke with 5th and 6th class about cyberbullying.
 • The school is participating in the campaign 'antibullyingireland'.
 • We are implementing our buddy system again where each pupil in the school has a partner who looks out for them and who they can talk to if they ever have a problem.
 • You can read our anti-bullying school policy here 
 • This Friday in assembly, every pupil in the school will sign a poster 'bully free starts with me.'
 • 1st-6th class pupils are completing a questionnaire for teachers
 • Pupils are learning about how to be an upstander instead of a bystander when possible. 
Rang a 1 - Graffiti Theatre Company


Beidh dráma spraoiúil de chuid Mike Kenny, Dorchadas Draíochta, á léiriú ag Graffiti Theatre Company do Rang a 1 i halla na scoile ar an Luan an 18/04/16 (a play for rang a 1 in school hall.) Dráma a fhéachann ar an athrú a thagann ar an gnáth-rud faoi scáth an dorchadais. €1 an páiste le bhur dtoil.

‘Each night Maman leaves the children tucked up in bed and goes to work in a café across the street. By moonlight the children listen to the sounds from the fairground. What if they went to explore? What if they solved the mystery behind the Ghost Train? What if they found out more than they bargained for . . . ?


Airgead Trócaire


Trócaire

Má tá na boscaí airgid fós sa bhaile ag éinne, seol isteach chuig na scoile iad, le bhur dtoil.
If anyone still has collected money for Trócaire at home, please send in to the school.Tuesday, 12 April 2016

Feis Maitiú

Comhghairdeas le na páistí a nglach páirt i bhFeis Maitiú i mbliana. Chuireadar an chuid obair isteach agus rinneadar a ndícheall. D'éirigh go hiontach le gach duine acu. Comhghairdeas mór le James Ó Múrchú (Rang a 6) a tháinig sa chéad áit ina catagóir. Maith sibh a pháistí!

Easons Spelling Bee 2016Go n-éirí an bóthar le Daithí Ó Nualláin atá ag glacadh páirt in Easons Spelling Bee amárach 13/04/16 in Óstán Baile an Róistigh. 
Well done and best of luck to 6th class pupil Daithí Ó Nualláin who is competing in the Eason Spelling Bee competition tomorrow 13/04/16 in Rochestown park hotel. 

Gleacaíocht 2016Gleacaíocht/Gymnastics

Beidh gleacaíocht ag tosnú an Aoine seo chugainn 22/04/16 do gach rang ar feadh 8 seachtaine le Colm (all classes will have gymnastic classes starting on the 22/04/16 for 8 weeks)
Costas €10 le híoc ar líne nó san oifig. 
Éide spóirt gach Dé Luain agus Dé hAoine amháin (sports clothes Mondays and Fridays only.)

Monday, 11 April 2016

Bratach Scoile Gníomhaí 25-29/4/16

A thuismitheorí,

I mbliana táimid ar thóir an Bratach Scoile Gníomhaí. Mar is eol daoibh is scoil gníomhach sinne cheanna féin agus tabharfaidh an brat seo an seans dúinn é seo a cheiliúiradh. Ta seachtain Scoile Gníomhaí eagraithe againn anseo ar scoil (25-29 Aibréan 2016) agus beidh réimse leathan ghníomhachtaí éagsúla ar siúl againn, gach maidin i rith seachtain na Scoile Ghníomhach. Beidh fáílte romhat páirt a ghlacadh i "Wake Up Shake Up" sa chlós (8:50-9:00) Tús maith don lá! Fáilte roimh chách!

Dear Parents,
Throughout the school year we have been working hard towards obtaining the coveted Active Schools Flag and organising our fist Active Week at school (25th-29th of April 2016). This is a great way to celebrate our already dynamic, energetic school community as well as exploring new and different ways to maintain our successful and healthy approach to school-life. Every morning (8:50 to 9:00) during our Active Week we are hoping you will join us in a whole-school outdoor exercise routine "Wake Up, Shake Up." This is just one of the fun and inclusive activities we have organised to enable everyone to get active!

The following links are full of interesting facts and tips for a happy healthy well-being!
www.getirelandactive.ie
www.getalifegetactive.com


Glantachán an Earraigh/ National Spring Clean 2016


Beidh rang a 3 agus rang a 4 ag glanadh trá an duga i mbliana, ar an Aoine seo 15/04/16. 
Gheobhaidh siad bus ann ar maidin, baileoidh siad bruscar agus beidh spraoi againn ar an trá leis. Gheobhaidh siad lámhainní. 

3rd and 4th class are cleaning the dock beach this Friday morning15/04/16. They will get a bus to and from the beach. They will collect rubbish and will then have a picnic and play some games. Gloves will be provided. 

An Coiste Glas :-)

Friday, 8 April 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 08 – Aibreán 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
08 – Aibreán 2016


Previous Winners

Sciath na Scol 11/4/16 Buachaillí agus Cailíní R4-R6Beidh na buachaillí (ainmithe) ag imirt cluiche sciath na scol Dé Luain 11/4/16. Beidh na cluichí ag tosnú ag a 12. Tá an cluiche ar siúl sa pháirc i Dunderrow. Ag fágaint na scoile ag a 11:15, cluiche ag tosnú ag a 12. Beidh síobanna uainn, más feidir leat síob a thabhairt té chuig Aodán, Ciara nú Hilda chun é a ra!

Boys of 4th - 6th class (who have been named) will be playing sciath na scol on Monday 11/4/16 at 12 o clock in Dunderrow. We will need lifts so please, if you can give lifts contact Aodán, Ciara or Hilda! leaving the school at 11:15 for game at 12.

Gaelscoil Abú!

Ficheall
Beidh ranganna fichille ar siúl ón Luan seo chugainn ar aghaidh 11/04/16 ó 2.30-3.30.
Tá fáilte roimh páistí ranganna 1-6 freastal air. 
Ár mbuíochas le Olivier Queva agus múinteoir Neasa. 

After school chess lessons starting Monday 11/04/16 from 2.30-3.30 pm. 
1st- 6th pupils welcome who want to learn/improve their chess playing. 
Many thanks to Olivier Queva and Múinteoir Neasa. 


Ultimate Frisbee
Beidh Rang 4, 5 agus 6 ag déanamh ceardlann (workshop) Ultimate Frisbee ar an Máirt (Tuesday) 12ú 2016. Beidh ar gach páiste €2 a thabhairt isteach ar an lá nó roimh ré. Táimid ag súil go mór leis!
Coiste Gníomhach agus Múinteoir Neasa  agus Róisín

Tuistí Páistí an Chéad Chomaoineach / Note for parents of First Holy Communion Children

Dear Parents,
Our next  ‘Do this in Memory’ Mass will be held on:
Sunday, 10th April 2016 at 10:00 AM, for Dunderrow and Gaelscoil

This Sunday is the 3rd Sunday of Easter. The Paschal candle and the Easter Garden, showing the story of Easter, will still be on display.

Before coming to Mass, we would like the children to do the puzzles and colouring on pages 62 to 63 of the THUMB book.

The Gospel tells the story of the third time that Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Just as Jesus invited his disciples to ‘come and eat’ the bread and fish, the children are invited to come and share in the Bread of Life for the first time at their First Holy communion.

This is also our last ‘Do This in Memory’ Mass before the First Holy Communion. We would like to take the opportunity to wish everyone a joyful day.
Just one practical note: if you would like to take photographs inside the Church on the day, it would be appreciated if you could wait until after Mass.

Yours sincerely,

Fr. Robert and the Parents Coordinating Group

Wednesday, 6 April 2016

Bailiúcháin pinginí rua/coppers collection

Slánú do shóinseáil/ Rounding of cash transactions 

Toisc go bhfuil an rialtas ag iarraidh an líon pinginí 1c agus 2c atá in úsáid a laghdú, tá cinneadh déanta againn iad a bhailiú ar scoil chun airgead a bhailiú. Má tá sibh ag iarraidh fáil réidh le sóinseáil sa bhaile, seol isteach ar scoil é le bhur dtoil. Beidh rás idir na ranganna agus gheobhaidh an rang is fearr dúis. 

As the amount of 1c and 2c coins in circulation is being reduced by rounding in shops, we have decided to collect them in school as a fundraiser. If you have any coppers and spare change at home, we would be grateful if you would send them in. 

Don't hoover up that 1cent under the car seat! Send it in with your child to school! There is a container in every classroom, the best class will receive a prize.