Wednesday, 13 April 2016

Seachtain Frith-bhulaíochta/ Bullying prevention week 2016


Seachtain Frith-bhulaíochta/ Bullying Prevention Week 2016

Táimid ag díriú ar an mbulaíocht an tseachtain seo ar scoil. Clúdaíonn na múinteoirí é seo go rialta sa rang O.S.P.S i rith na bliana, ach an tseachtain seo táimid ag caint faoi níos mó. 
 • Beidh oíche eolais ag teacht suas ón NPC do thuismitheoirí maidir le do pháiste agus an idirlíon. 
 • Tháinig Garda Colin agus Garda Tommy chugainn inniu 13/04/16 agus labhair siad le rang a 5+6 faoi cibearbhulaíocht. 
 • Tá an scoil ag leanúint an feachtas 'antibullyingireland'
 • Tá an córas 'buddy' a dhéanamh againn ina bhfuil pairtnéar amháin ag gach duine sa scoil agus coimeádfaidh na 'buddies' súil amach dá céile
 • Is féidir libh an polasaí frith-bhulaíochta a léamh anseo  
 • Beidh gach páiste ag síniú póstaer mór i tionól Dé hAoine
 • Tá ceistneoir á líonadh ag na páistí rang a 1-6
 • Tá na páistí ag foghlaim conas an fód a sheasamh in aghaidh an bulaíocht


We are focusing on bullying prevention this week in the Gaelscoil. Our teachers regularly cover this topic throughout the year through their S.P.H.E lessons, but this week we are focusing more on it.
 • There will be an information night for parents in the school in the coming weeks on internet safety for children. 
 • Garda Colin and Garda Tommy visited the school today 13/04/16 and spoke with 5th and 6th class about cyberbullying.
 • The school is participating in the campaign 'antibullyingireland'.
 • We are implementing our buddy system again where each pupil in the school has a partner who looks out for them and who they can talk to if they ever have a problem.
 • You can read our anti-bullying school policy here 
 • This Friday in assembly, every pupil in the school will sign a poster 'bully free starts with me.'
 • 1st-6th class pupils are completing a questionnaire for teachers
 • Pupils are learning about how to be an upstander instead of a bystander when possible.