Tuesday, 31 May 2016

Turasanna scoile 14/06/16

Turasanna Scoile 14ú Mhí an Mheithimh 2016 /14th June 2016
Naíonáin Bheaga & Mhóra ag dul go Fota Island Wildlife Park. Costas €20
Rang a 1  ag dul go dtí an O.E.C. Costas €35
Rang a 2 ag dul go West Cork Secret. Costas €25
Ranganna 3 agus 4 ag dul go Let's Go i nDúglas. Costas €30
Rang a  5 ag dul go Funkytown. Costas € 35

Meabhrúcháin gur féidir na costaisí a íoc i gcuideanna nó san iomlán ar líne nó san oifig. 
A reminder that the school tours can be paid for now in instalments or in full, online or in school office. More detailed info. regarding each tour will be made available soon. Míle buíochas. 

Spórt na Cathrach

Tá nótaí seolta abhaile inniu 31/05/16 le na páistí ó thaobh tiomáint go dtí CIT amárach (01/06/2016). Bí cinnte go leanann tú na treoracha. Fág luath. Bíonn an trácht go hainnis ar lá maith. Cailíní bí ann ag 11am ar maidin. Buachaillí ag a 1pm. Ná bí déanach buachaillí mar tá easpa ama againn roimh an chéad rás. Caithfidh na páistí éide spóirt na scoile a caitheamh, tá geansaí peile na scoile imithe abhaile le gach páiste inniu. Tabhair é go dtí an Múinteoir sula téann sibh abhaile. 

Bíodh go leor deochanna agus uachtar gréine oraibh.

Go néirí an t-ádh libh ar fad!


Notes have been sent home today 31/05/16 with the children taking part in Spórt na Cathrach. There is a map and specific driving instructions that have to be adhered to or you will not be permitted to drive into CIT. Please leave early as traffic will be bad. Girls need to be there no later than 11am and boys 1pm. Boys cannot delay as their is little time between the turn over of the girls and the boys first race. Every child must wear the school's sports clothes. A jersey has been sent home with your child today and are asked to wear them. Please return this jersey to the teacher in charge before you go home.

Plenty of liquids and sunscreen. It's set to be another scorcher.

Best of luck all!

Monday, 30 May 2016

Cluiche Ceannais Sciath na Scol 2016Comhghairdeas leis an bhfoireann iománaíochta Sciath na scol a shroich an cluiche ceannais. 
Beidh sé ar siúl ar an 09/06/16 i CIT i gcoinne Scoil Phádraig, Baile an Róistigh ar a 12 a chlog. A thuilleadh eolas le teacht. 

Congratulations to the boys Sciath na Scol hurling team who have reached the final. It will take place in CIT on the 09/06/16 against St. Patrick's Rochestown at 12 noon. More info to come. 
Bosca Caillte agus Faighte / Lost and Found box

Cliceáil ar an nasc seo / Click on this link

Friday, 27 May 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 27 – Bealtaine -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
27 – Bealtaine -2016

Previous Winners

Thursday, 26 May 2016

Rang 2 ag dul ar Bhád

Fuair rang a 2 dearbhán (voucher) don Spirit of Kinsale. Beidh siad ag dul ar turas ar an mbád (boat trip) Dé Luain 30/5/2016. Beidh na páistí is na múinteoirí ag siúl go dtí an bád is ag siúl ar ais go dtí an scoil tar éis an turas. Mar sin beidh cóta báistí (rain coat) ag teastáil ó na páistí. Beidh an turas saor in aisce (free). Táimid an-bhuíoch (very grateful) is beidh sé go hiontach!

Tuesday, 24 May 2016

Tag Rugbaí Ranganna 1+2


​Rang a 2- Éide spóirt (sports clothes) ar an nDéardaoin 26/05/16 don treanáil tag rugbaí (training.)

Rang a 1 agus a 2- éide spóirt (sports clothes) ar an Aoine 27/05/16 do bhliots tag rugbaí. Beidh siad ag dul ar bhus (bus to rugby club for a blitz) ag a 9.45r.n. chuig an club rugbaí don lá, beidh siad ar ais thart ar a 1 a chlog. Uachtar gréine, deoch agus cóta ag teastáil (suncream, coat and drink of water required.)


Corpus Christi

Beidh féile Corpus Christi ar siúl an Domhnach seo 29/05/16. Fáilte roimh páistí agus tuismitheoirí(all parents and pupils welcome) , go háirithe Rang a 2 agus is féidir leo a n-éide Chéad Chomaoineadh a chaitheamh ar an siúlóid (procession, especially 2nd class who are welcome to wear their First communion clothes) , i ndiaidh aifreann 12 a chlog. 

Tuistí Rang 2 - Páistí a fuair an Céad Chomaoineach / Parents of 2nd Class - First Holy Communion children

Dear Parents,

Our final ceremony in the “Do This In Memory” programme will take place on Sunday, 29th May 2016 at the 12 noon Mass in the St John the Baptist Church. As it is the feast of Corpus Christi the children who received their First Holy Communion this year are invited to participate in the procession around the town, wearing their beautiful Holy Communion clothes.

Before the final blessing on Sunday at Mass, I will ask the Holy Communion children and their parents to leave the church to join in the procession.  This should help avoid the children getting caught up in the rush at the end of Mass.  The procession will return to the Church for Benediction.  Children will sit in the front rows and parents can meet their children there at the end of the ceremony.

I hope you and your family can attend as it is a beautiful occasion and a wonderful way to complete a very special year.

I look forward to seeing you.  

Yours sincerely,

Fr Robert Young PP

Monday, 23 May 2016

Spórt na Cathrach 2016

Chomhghairdeas le na páistí go léir ar éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Spórt na Cathrach (Congratulations to all who qualified for City Sports) Tá Spórt na Cathrach 2016 ar siúl i CIT, Corcaigh ar an 01/06/2016. Tá pacáiste imithe abhaile le na páistí a bheidh ag glacadh páirt, inniu (package sent home today for children involved). Sínigh (sign) an foirm agus seol (return) ar ais é chomh luath agus is féidir (asap). 

Tá na cailíní ar siúl ar maidin ag a 11.00. 
Tá na buachaillí ar siúl um thráthnóna ag a 1.00.
Beidh a thuilleadh eolas ag teacht. (More info to come.)

Seol chugham aon cheist atá agaibh.

Múinteoir Ciara


Sunday, 22 May 2016

Nuacht Eile via Email


Meabhrúcháin go bhfuil nuacht maidir le Coiste na dTuistí, gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid, fógraíocht srl. ar fáil ar shuíomh eile 'Nuacht Eile.'
Is féidir leat teacht ar 'Nuacht Eile' ar http://nuachteile.gaelscoilchionntsaile.ie nó cláraigh leis le rphost cosúil le 'Nuacht na scoile' nuair a líonann tú amach foirm faoi 'Nuacht Eile via Email.'

Reminder that all news relating to the Parent Association, fund raising and summer camps, etc.. is always posted on the separate site 'Nuacht Eile'.  You can access this news at http://nuachteile.gaelscoilchionntsaile.ie or can subscribe to it via email just like Nuacht by filling out the form under "Nuacht Eile via Email".

Brat GníomhachTá Donnacha O Callaghan (guest speaker) ag teacht ar cuairt Dé Luain 23/05/16!
Beidh sé ag caint (speaking with the pupils) leis na páistí faoi spóirt, bia sláintiúla agus aclaíocht (sport, healthy eating and exercise.)
Is cuid de céiliúradh sheactain scoile ghníomhaí é seo agus táimid ag druidim níos congaraí le bronnadh brat gníomhach (one step closer to being awarded with the active schools flag!)

An Coiste Gníomhach :-)​

Foireann iománaíochta sciath na scol

Foireann iománaíochta sciath na scol
Comhghairdeas leis an bhfoireann iománaíochta na scoile do Sciath na Scol atá i ndiaidh an cluiche cheannais a shroichint! D'éirigh go h-iontach leis an bhfoireann camógaíochta i mbliana leis agus táimid ana bhródúil astu.
Tabhair isteach na geansaithe scoile amárach 23/05/16 don ghriangraf don leabhrán sciath na scol (cluiche cheannais) buachaillí.
Congratulations to our sciath na scol hurling team who have reached the final! Our camogie team did very well throughout the competition also and we are very proud of them.
Please bring in the school jerseys tomorrow 23/05/16 for the photograph for the boys sciath na scol booklet for the hurling final.
Go raibh maith agaibh,
Ciara & Aodán

Thursday, 19 May 2016

Grianghraif

​​
Tá a lán grianghraif (photos) ar fáil anois ar shuíomh na scoile 
Lean an nasc seo (follow this link to view) chun grianghraif a fheiscint ó Seachtain na Gaeilge, Seachtain Scoil Ghníomhaí (active schools week), Seó Faisean Fhraincíse (french fashion show), ceardlann drumaíochta( drumming workshop) Seachtain Innealtóireachta (engineers week) srl. 

Gaeilgeoirí na Seachtaine 19 – Bealtaine - 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
19 – Bealtaine - 2016

Previous Winners

Misean an Pharóiste / Parish Mission

Meabhrúchán ón Athair de Siún faoin 'Misean an Pharóiste ' ag tosnú an deireadh seachtaine seo. (21.05.16 & 25.05.16) Tá an bileog eolais seolta amach sna málaí scoile inniu (19/05/2016) Beidh Aifreann ar an 22ú Bealtaine 2016 ag a 5.30 i.n. do chlainne le páistí óga.

A reminder from Fr. Young about the 'Parish Mission' starting this weekend (21.05.16 & 25.05.16) All the information is sent out to you in the schoolbags today (19/05/2016) There will be Mass on the 22nd May 2016 at 5.30 p.m. for families with young children.

Tuesday, 17 May 2016

Bliots Haca R2

Beidh bliots haca ag rang 2 ar an Déardaoin 19/5/2016. Beidh na páistí is na múinteoirí ag siúl chuig Sáile agus ar ais chuig an scoil tar éis. Caithfidh na páistí cosaint fiacla a chaitheamh. (Children must wear gum shields). Go n-éirí linn!

Friday, 13 May 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 13 – Bealtaine 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
13 – Bealtaine 2016

An Banphrionsa agus an Pís i Rang a 4

D'éirigh go h-iontach le Rang a 4 i bhFéile Drámaíocht na hÉireann le déanaí i Muileann gCearr. Táimid ana bhródúil astu. Bhí an-lá acu. Ár mbuíochas le múinteoir Ciara agus múinteoir Róisín. 
Ár mbuíochas leis an P.A. agus Carol Uí Chéilleacháin agus an pobal ar fad a thug tacaíocht don díolachán cácaí. 


Rang a 4 have been commended for their wonderful play 'The princess and the pea' at the All-Ireland Drama festival. Comhghairdeas libh! We are very proud of them. They had a great day out. Our thanks to múinteoir Ciara and múinteoir Róisín. Also, thanks to the P.A., Carol Uí Chéilleacháin and all parents and the public who supported the very successful cake sale. Thursday, 12 May 2016

Bronnadh Céime Rang a 6 2016
Beidh bronnadh céime (graduation) rang a 6 2016 ar an 24/06/16.
Beidh aifreann na scoile (school mass) sa séipéal ag a 11 a chlog. 
Beidh searmanas (ceremony at school) ar scoil ag tosnú ag a 1 a chlog. 

Ní bhíonn in aon rud ach seal! :-(Wednesday, 11 May 2016

Céad Chomaoineach Rang 2

Bhuel níl ach cúpla codladh fágtha is muid go léir ar bís! Beidh Aifreann na Chéad Chomaoineach ar siúl ar an Satharn 14/5/2016 ag 11:00rn. Caithfidh na páistí a bheith sa séipéal ag 10:45rn. Cuimhineachán gan aon teicneolaíocht a úsáid le linn an aifrinn. Beidh neart ama grianghraif a thógaint tar éis an píosa cheoil deirneach. Níl le déanamh againn anois ach paidir a rá don ghrian. Tá súil againn go mbeadh lá iontach speisialta ag cách.

Only a few sleeps left! We are all excited. Communion Mass will take place on Saturday 14/5/2016 at 11:00am. Children are asked to be in the church for 10:45am. A reminder to refrain from using all technology during the mass. There will be ample opportunity for photos after the last piece of music. All that remains to be done now is to say a little prayer for the sun. We hope everyone will have a lovely special day.

Bliots iománaíochta Rang a 6

Beidh roinnt buachaillí agus cailíní (some 6th class pupils) Rang a 6 ag glacadh páirt i mbliots iománaíochta ar an Déardaoin 12/05/16. Tá an fhoireann ainmnithe (team has been named.) Beidh siad ag siúl chuig an páirc CLG ag a 9.15r.n. agus ar ais ag a 12:20 i.n.

Tuesday, 10 May 2016

Turasanna Scoile 14/06/16


Turasanna Scoile 2016 / School Tours 2016Dea- Scéal! Tá na turasanna scoile eagraithe againn don 14ú Mheitheamh 2016( June)!!

Seo a leanas na pleananna atá againn:

Naíonáin Bheaga & Mhóra ag dul go Fota Island Wildlife Park. Costas €20
Rang a 1  ag dul go dtí an O.E.C. Costas €35
Rang a 2 ag dul go West Cork Secret. Costas €25
Ranganna 3 agus 4 ag dul go Let's Go i nDúglas. Costas €30
Rang a  5 ag dul go Funkytown. Costas € 35

Beidh Rang a 6 ag dul go Ciarraí ar an 25ú go dtí an 27ú Bealtaine 2016.

Is féidir na costaisí a íoc i gcuideanna nó san iomlán ar líne nó san oifig ó amárach 11/05/2016 ar aghaidh.
(The cost can be paid on-line or at school office in installments or in full from tomorrow onwards.)

Cluiche Sciath na Scol - Buachaillí 11/5/16

A chairde,

Cluiche sciath na scol buachaillí amárach (11/516) i gcoinne Little Island ag a 12 sa bhaile. Ag siúl ann ag a 11:20: Cluiche ag a 12. Ag siúl ar ais tar éis. *Níl cluiche cailíní amárach*

Sciath na scol hurling (boys) tomorrow (11/5/16) against Little Island at home in Kinsale at 12:00. Walking to the club at 11:20 and walking back after the game.
*No girls game tomorrow*

Go raibh maith agaibh,
Ciara agus Aodán

Monday, 9 May 2016

Cleachtaidh Sa Séipéal

Beidh cleachtadh (practice) ag Rang 2 sa séipéal maidin an Chéadaoin 11/5/2016 is maidin an Déardaoin 12/5/2016. Beidh ar pháistí R2 a bheith ag an séipéal ag 08:50rn. Siúlfaimd thar n-ais chuig an scoil ina dhiaidh.

Beidh cór na scoile is an banna cheoil ag cleachtadh sa séipéal ar an gCéadaoin 11/5/2016 is Déardaoin 12/5/2016. Ar an gCéadoin 11/5/2016 siúlfidh na páistí síos chuig an séipéal leis na múinteoirí. Ar an Déardaoin 12/5/2016 beidh orthu féin a bheith ag an séipéal ag 08:50rn. Siúlfidh siad thar n-ais chuig an scoil ina dhiaidh gach uair leis na múinteoirí

Second class have Communion practice in the church on Wednesday (11/5/2016) and Thursday (12/5/2016) morning. Second class children should thus be at the church at 8:50am on both mornings. We will walk back to the school after practice.

The school choir and band will also practice both mornings. However on Wednesday 11/5/2016 the choir and band will walk down from school to the church with their teachers.
On Thursday 12/5/2016 the choir and band should make their own way to the church with their parents and should be there for 8:50am. All children will walk back to the school on both mornings after practice.
Míle buíochas.

Bliots iománaíochta Rang a 4


Beidh roinnt buachaillí agus cailíní (some 4th class pupils) Rang a 4 ag glacadh páirt i mbliots iománaíochta ar an Máirt 10/05/16. Tá an fhoireann ainmnithe (team has been named.) Beidh siad ag siúl chuig an páirc CLG ag a 9.30r.n. agus ar ais ag a 1.30 i.n.


Tag Rugbaí Rang a 1​Beidh ranganna tag rugbaí ag tosnú do Rang a 1 ar an nDéardaoin seo 19/05/16 ar scoil, éide spóirt (sports clothes required for the next 3 Thursdays) ag teastáil.


Gaeilgeoirí na Seachtaine - 29 – Aibreán - 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
29 – Aibreán - 2016

Sunday, 8 May 2016

Cluiche Sciath na Scol 9/5/16

A chairde,

Cluiche sciath na scol buachaillí agus cailíní ar an Luan seo (9/516) i gcoinne Scoil Padre Pio CLG N. Uinseann ag a 12. Bus ag fágaint na scoile ag a 10:55. Tá costas €5. Beidh an bus ag fágaint N. Uinseann timpeall a 1. Beimid ar ais timpeall 1:45.

Sciath na scol (some pupils from 4th,5th,6th)  boys and girls on Monday (9/5/16) against Scoil Padre Pio in St. Vincents GAA (KIlmore Road, Cork City) at 12:00. Bus leaving Kinsale at 10:55 and leaving Douglas around 1. Back by approx 1:45

Go raibh maith agaibh,
Ciara agus Aodán