Wednesday, 29 June 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Meitheamh -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 – Meitheamh -2016
Previous Winners

Tinreamh Iomlán 2008-2016

Comhghairdeas mór ó chroí le Donnacha agus Fionn Ó Deasúnaigh, nár chiall aon lá ar scoil ónar thosaigh siad i Naíonáin Bheaga!
Bail ó Dhia oraibh! Is éacht mór é seo. Táimid ag súil go mbeidh a leithéad arís ann.

Congratulations to Donnacha and Fionn Ó Deasúnaigh who have kept full attendance since they started in Gaelscoil Chionn tSáile 8 years ago! They did not lose a single day of school since Junior infants. Bail ó Dhia oraibh! We are hoping more pupils follow their excellent example. We wish them all the best for secondary school. The sky's the limit for this pair.


Tinreamh Iomlán 2015-2016Níor chiall na páistí seo aon lá scoile. Maith sibh!
These pupils have full attendance. They did not miss any day in school. Well done!


Tuesday, 28 June 2016

Ní hé lá na báistí lá na bpáistí!

Níor chuir an báisteach isteach ná amach orainn inniu 28/06/16 agus sinn ag céiliúradh árdú na bratacha! D'ardaigh Charles Henderson an brat glas agus d'ardaigh Ray Cummins an brat ghníomhach. Míle buíochas leis na ceoltóirí, na tuismitheoirí a d'eagraigh na sólaistí, na coistí, na páistí ar fad, múinteoirí Neasa agus Róisín, SNA Máire agus foireann na scoile ar fad.

The rain didn't stop us celebrating our green flag and active schools flag awards! Charles Henderson, winner of the national title of the Super Valu Community Hero Award helped us raise our green flag. Ray Cummins, dual All star and All Ireland winner in football and hurling helped raise our active schools flag. Thanks to our musicians, the parents who organised the teas and coffees, our two committees, all the pupils, Múinteoirí Neasa and Róisín, SNA Máire and all the staff of the Gaelscoil. 

Laethanta Saoire an tSamhraidh 2016Beidh leath lá amárach 29/06/16 do laethanta saoire an tSamhraidh. 
Críochnóidh na naí. ranganna ar a 12 agus na hard ranganna ar a 12.15. 
Tá bus na scoile ag fágaint ar a 12 a chlog chomh maith. 
Tá cead ag na páistí rud amháin milis a thabhairt isteach agus bréagáin amháin nach bhfuil luachmhar. Ath-osclóidh an scoil ar an 31/08/16. Liosta leabhair ar fáil ar shuíomh gréasán na scoile. Éide scoile ar fáil ar http://www.4orm.ie
Bíodh Samhradh lán de spraoi agus spóirt agaibh go léir :-)


A reminder of the half day tomorrow 29/06/16 for the Summer holidays. 
Infants, their siblings and bus users will finish at 12noon. 
The older classes will finish at 12.15.
Pupils are allowed to bring in one treat to eat and one toy that is not valuable or easily broken. School re-opens on the 31/08/16. The booklist can be found under 'eolas' on the website. Uniform can be purchased at http://www.4orm.ie
We hope you all have a lovely Summer :-)

Go raibh míle maith agaibh go léir. Cuairt ón RNLI

Thug Eugene Turbridy ón RNLI cuairt ar (visited) rang a dó. Bhí sé ag labhairt leis an rang faoi shábháilteacht ar an bhfarraige (spoke about water safety). Bhí sé an-suimiúil (interesting) is d'fhoghlaim na páistí a lán rudaí nua.


Monday, 27 June 2016

Bratacha
Beidh searmanas ardú bhratacha againn amárach 28/06/16 ar a 9 a chlog. D'éirigh linn an brat glas agus an brat ghníomhach a fháil!
Tá fáilte romhaibh go léir! Beidh an coiste ghníomhach agus an coiste glas ag labhairt, beimid ag canadh agus beidh ceol. Beidh tae agus caife ar fáil ina dhiaidh. 


We are holding a ceremony tomorrow morning 28/06/16 at 9am to raise our green flag and our active schools flag. You are all very welcome to attend. The active squad and the green schools committee will speak. We will sing our green code and some pupils will perform some music. There will be tea and coffee available afterwards. Scoilbhliain 2016/2017

Beidh Sinéad Ní Mhurchú ar ais mar phríomhoide i mí Meán Fómhair 2016.
Beidh Michelle Ní Riagáin ag feidhmiú mar príomhoide don Samhradh agus ansin ar ais ina leas príomhoide i mí Meán Fómhair ar aghaidh agus beidh sí mar múinteoir acmhainne. Táimid ag súil lena bhfilleadh abhaile!
Beidh an scoil ag athoscailt ar an 31/08/16. 
Is féidir libh dul i dteagmháil le Michelle i rith an tSamhraidh ar an seoladh r-phost seo priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Sinéad Ní Mhurchú will be returning as Principal this September 2016. 
Michelle will be acting principal for the Summer and will then be vice principal from September onwards and will also be the resource teacher. We are looking forward to their return!
The school will re-open on the 31/08/16. 
You can contact Michelle over the Summer if necessary at priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Friday, 24 June 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Meitheamh -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 – Meitheamh -2016
Previous Winners

Thursday, 23 June 2016

Aifreann agus bronnadh céime
Beidh an scoil ar fad ag dul ar aifreann Dé hAoine 24/06/16 Séipéal Eoin Baiste ar a 11 a chlog. Tá fáilte romhaibh chomh maith.

Beidh caisleán preabadh ar scoil do gach rang agus uachtar reoite. 

Ansin ar a 1 a chlog i halla na scoile beidh bronnadh céime Rang a 6. 

The whole school is attending mass tomorrow 24/06/16 at 11am in John the Baptist Church. Full uniform please.

There will be a bouncy castle set up for the day and an ice cream for each child in school.

6th class graduation will take place in the school hall from 1pm onwards.

We will raise the green flag Tuesday 28/06/16, more info to follow.


Tuairiscí/ School reports 2016

Seoladh abhaile na tuairiscí inniu 23/06/16. 
School reports have been sent home today 23/06/16 in the málaí scoile. 
Please click here for information sheet about standardised test scores. 

Tuesday, 21 June 2016

Lá Uachtar Reoite / Ice Cream Fun DayBhailíomar (we collected) €144 le haghaidh Down Syndrome Ireland ar an Aoine seo caite an 17/06/2016. Míle buíochas do gach duine.

Múnteoir Mairéad

Monday, 20 June 2016

Scéim thaistil scoile / School Transport Scheme

Ba chóir d'aon duine atá ar an scéim thaistil scoile atá i ndiaidh a seoladh a athrú ón am a chláraigh siad an duine seo a leanas a chur ar an eolas: 

Anyone who is on the school transport scheme and has changed address since they registered on the scheme should notify immediately: (if they have not already notified him)

Brian Geraghty
School Transport Section.
Dept of Education & Skills,
Portlaoise Road,
Tullamore,
Co Offaly
( 057 93 25462.

Cainteoir i Rang a 2 (guest speaker)


Darragh Ó Ciardubháin (daidí le Liam, Róisín agus Aoibh) cuairt ar Rang a 2 le déanaí. Labhair sé leis an rang faoi Chabhlach na hÉireann (Irish Navy) agus an saol a bhíonn ag daoine a oibríonn ar an bhfarraige (life for people working at sea.) Bhí sé ana shuimiúil! (Very interesting!) 


RANG 6: Eolas ar Immunisation / Immunisation Information

Friday, 17 June 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 17 – Meitheamh -2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
17 – Meitheamh -2016Previous Winners

Barnardos Big Toddle 2016

Bhailigh (fundraised) Naí. Bheaga agus Naí. Mhóra €657 do Barnardos inné 16/06/16!
Bail ó Dhia oraibh! Comórtas Ealaíne Kinsale point to point
Buaiteoirí sa chomórtas ealaíne Kinsale point to point. Maith sibh!


Thursday, 16 June 2016

Múinteoirí 2016/2017Comhhghairdeas le Múinteoir Aodán Ó Mátharbhuí agus Róisín Ní Mhathúna atá buan anois!!! (now permanent)!

Go n-éirí le Múinteoir Eavan a bheidh ar shaoire mháithreachais (maternity leave.)

Go n-éirí le Múinteoir Ciara a bheidh ar shos gairme don bhliain (career break.)


Seo  a leanas na múinteoirí ranga a bheidh ann an bhliain seo chugainn. 
(next year's arrangements(subject to change))

Naí. Bheaga: Siobhán Ní Núnáin
Naí Mhóra: Siobhán Ní Bhruacháin
Rang a 1: Neasa Ní Liatháin
Rang a 2: Máiréad Uí Mhaoldomhnaigh
Rang a 3: Le cinntiú (to be decided)
Rang a 4: Róisín Ní Mhathúna
Rang a 5: Aodán Ó Mátharbhuí
Rang a 6: Le cinntiú (to be decided)Mo bhuíochas le foireann na scoile ar fad, na múinteoirí, na SNA's, an rúnaí Hilda, an airíoch, Coiste na dTuistí, na tuismitheoirí agus gan amhras na páistí don scoilbhliain 2015/2016 rathúil a chur i gcrích. 

I am very grateful to all the staff, the teachers, the SNAs, the secretary, the caretaker, the P.A., all the parents and of course the pupils for making schoolyear 2015/2016 another great year for the Gaelscoil.

Siobhán Ní Núnáin. 


Lá Uachtar Reoite / Ice Cream Fun DayBeidh uachtar reoite againn ar scoil amárach an 17/06/2016. Beimid ag bailiú airgead ar son Down Syndrome Ireland. Mar sin seol isteach €1 an pháiste le bhur dtoil. Seachas Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra a bhailigh airgead do Barnardos le déanaí. Nílimíd chun iarraidh oraibh níos mó a sheoladh isteach. Ach gan amhras, má theastaíonn uaibh urraíocht a thabhairt is féidir. Beidh uachtar reoite speisialta againn dosna páistí nach féidir leo gnáth uachtar reoite a ithe.

We will have ice cream in school tomorrow the 17/06/2016. We will be raising money for Down Syndrome Ireland. Please send in €1 per child except for those in Junior Infants and Senior Infants who have already raised money for Barnardos recently. We will not be asking you to contribute again to this unless of course you wish to do so. We will have special ice cream for those who cannot eat regular ice cream.

Múinteoir Mairéad 

Lá Spóirt / Sports Day 2016


​Beidh an lá spóirt againn ar scoil amárach an 17/06/2016. Mar sin bíodh éadaí spóirt agus uachtar gréine ar gach duine. Táimid ag tnúth go mór leis!

We will have our sports day at school tomorrow the 17/06/2016. Everyone should wear their school sports clothes and have suncream on. We are really looking forward to it!

Wednesday, 15 June 2016

Leabhair le ceannach/ school books for 2016/2017

Beidh siopa ag Liam Ruiséal i halla na scoile An Chéadaoin seo chugainn 22/06/16 ó 5.30-7.30 i.n.
Beidh deis agaibh na leabhair oibre don bhliain seo chugainn a cheannach. Beidh na leabhair eagraithe ina ranganna agus beidh cóipeanna dos na liostaí leabair ar fáil ag an ndoras.  

'Liam Ruiséal' are setting up a bookshop in our school hall next Wednesday 22/06/16 from 5.30-7.30pm. This is a great opportunity for you to purchase the workbooks etc. that your child needs for schoolyear 2016/2017 and help you avoid the queues in bookshops over the Summer. Books will be arranged by class and copies of booklists will be available to you at the door. 

 

Bailiúcháin gutháin/mobile phone collectionDea-scéal! Great news!
D'éirigh linn ipad2 a fháil leis na fóin póca ar fad a thug sibh dúinn.
Go raibh míle maith agaibh go léir. Le bhur dtoil, coimeád bhur fóin cliste ar leataobh go dtí go bhfuil bailiúcháin eile againn.

We succeeded in recycling enough mobile phones to receive an ipad2! A big thanks to all of you who donated your old phones. Please keep your old smart phones aside until we decide to run another collection next year. Comórtas Ealaíne Texaco

Comhghairdeas libh! Fuaireadar teastas ardmholadh.
They received certificates of commendations for their entries to Texaco Art competition. Maith sibh!
Tuesday, 14 June 2016

Barnardos Big Toddle 2016

Beidh na naíonáin ag glacadh páirt i siúlóid 'mhór' Déardaoin (16/06/2016). Chuaigh clúdach abhaile i bhfilteán na naíonáin inné (13/06/2016). Tá nóta curtha san obair bhaile mar gheall air. Léigh iad le do thoil agus tabhair ar ais na cludaigh Déardaoin. Má teastaíonn uaibh teacht linn chun tacaíocht a thabhairt dúinn ar an Big Toddle tá fíor fáilte romhaibh. Beimid ag fágaint geata na scoile ag a 11.30am chun dul síos an mbóthar agus ar ais. Ní siúlóid ró-mhór é, dár ndóigh. Caith bhur éide spóirt.

The infant classes will be taking part in the Barnardos Big Toddle this Thursday (16/06/2016). Envelopes went home yesterday in their folders and there are notes explaining whats involved also. Any generosity is appreciated for this great cause. If you would like to join us in our Big Toddle, we will be leaving the school at 11.30am. As the name suggests, this will not be a long walk. The school tracksuit may be worn on this day.

Go raibh maith agaibh,

Múinteoir Ciara agus Múinteoir Selina

Briogáid Dóiteáin

Ná cuir uisce ar thine ola...
Never pour water on an oil fire...

Sciath na Scol 2016
Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt. Éacht mór an cluiche ceannais a shroichint.
Ár mbuíochas le múinteoirí Aodán agus Ciara agus tuismitheoir Ger Ó Murchú a rinne an treanáil i rith na bliana leo. (well done to all involved, it was a big achievement to reach the final. Our thanks Múinteoirí Aodán and Ciara and parent Ger Murphy who trained them after school.)
Má tá DVD ag teastáil uaibh, tá siad ar dhíol ag Brendan Barry abb@eircom.net or at 0868146251.

Monday, 13 June 2016

Turas Scoile na Naíonáin

Ceartúchán (Ammendment)

Ní bheidh na naíonáin ar ais go dtí 2.30pm amárach (14/06/2016).

Both infant classes will not be back in school until 2.30pm tomorrow (14/06/2016).

Bí cinnte a bheith in am amárach (14/06/2016) mar beimid ag fágaint na scoile ag 08.50 láithreach.

Make sure that you are in time tomorrow (14/06/2016) as we will be leaving the school promptly at 08.50.

Bliots Tag Rugbaí Rang a 5+6Bliots (blitz) Tag Rugbaí Rang a 5+6: Éide spóirt (sports clothes) 
ar an gCéadaoin 15/06/16 do bhliots tag rugbaí. Beidh siad ag dul ar 
bhus (bus to rugby club for a blitz) ag a 9.45r.n. chuig an club rugbaí 
don lá, beidh siad ar ais thart ar a 1 a chlog. Uachtar gréine, deoch 
agus cóta ag teastáil (suncream, coat and drink of water required.)

Turas Scoile Rang a 1

A thuismitheoirí,
Beidh turas scoile Rang 1 againn ar an Máirt 14ú Meitheamh 2016. Tar ar scoil ar maidin, mar is ghnáth. An praghas ar an lá ná €35. Is féidir é a íoc ar líne nó le Hilda nó liomsa.
Beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil ó do pháiste ar an lá.
Culaith snámha, tuáille, sean bhródaí, éadaí breise (éadaí spóirt), lón, uisce, leigheas pearsanta, uachtar gréinne, cóta báistí.
Beimid críochnaithe ag a 2.30i.n. Bailigh do pháiste ag an O.E.C. le bhur dtoil.

Dear parents,
Rang 1 will have a school tour tomorrow, Tues 14.06.2016 at the Kinsale O.E.C. where they will do a mixture of land and water based activities. Please drop your child to school, as normal, in the morning. Please collect your child at the centre at 2.30 p.m. The cost of the trip is €35 (Payment on-line, to Hilda or to me)
Please ensure your child has the following on tomorrow:
SWIM SUIT
TOWEL
SPARE PAIR OF OLD SHOES
SPARE PAIR OF CLOTHES (TRACK SUIT)
PACKED LUNCH
PERSONAL TOILETRIES
PERSONAL MEDICATION, IF ANY
SUN BLOCK CREAM
RAIN JACKET


Múinteoir Neasa

Friday, 10 June 2016

Turas Scoile Rang a 5 - 14/6/16

Beidh rang a 5 ag dul chuig Funkytown an Máirt seo ag teacht 14/6/16. Beidh aistriúchán éadaí uathu agus lón. Fágaint na soile at a 9.25 agus ar ais ag a 2.30. €35 chuig Hilda nú Aodán comh luath agus is féidir.

Rang a 5 are going to Funkytown on Tuesday. Bring a change of clothes and lunch. Leaving the school at 9.25 and back fro 2.30. €35 to Hilda or Aodán ASAP.

Go raibh maith agaibh,
Aodán.

Gaeilgeoirí na Seachtaine 10 – Meitheamh -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
10 – Meitheamh -2016
Previous Winners

Turas Scoile Rang 2

Beidh Rang a dó ag dul chuig West Cork Secret ar an Máirt 14/6/2016. Beidh ar na páistí a bheith ar scoil ag 8:50rn mar is gnáth. (Children must be in school as usual for 08:50am). Beimid thar n-ais ar scoil ag 3:45in. (We will return to school at 3.45pm.) Caithfidh na páistí sean-éadaí a chaitheamh ag dul ar an turas (wear old clothes going)

Caithfidh na páistí na rudaí seo a thabhairt leo (bring with them):
-Breis éadaí le fo-éadaí, stocaí is bróga (Full change of clothes with socks, underwear and shoes)
-Lón beag
-Tuáille don chith (towel for shower)
-Mála plaisteach (plastic bag) do na éadaí fluich
-Culaith uisce má tá ceann acu (Wet suit if they have it but not necessary)

Cosnaíonn an turas 25 Euro. (Cost is 25 Euro). Gheobhaidh na páistí pizza ann.

Táimid ag súil go mór leis anois. Le cúnamh Dé beidh an ghrian ag taitneamh!


Turas Scoile Rang 3+ 4

Beidh turas scoile Rang 3 agus 4 ar an 14/06/16 An Mháirt (next Tuesday) seo chughainn chuig Let's Go i nDúglais. Ag fágaint (leaving)na scoile ag a 8.30 agus ar ais(back) ag 3.45. Beidh ar gach páiste lón, cúpla deochanna, culaith sport, t léine le muincillí fada agus athrú éidí.(Each child will need to bring a packed lunch, plenty of drinks, tracksuit pants, long sleeve t shirt and a full change of clothes). Tá cosc ar cnónna ar an turas scoile. (Nuts are not allowed on the school tour).

Táimid ag súil go mór leis!

Múinteoir Róisín agus Éavan 

Turas Scoile na Naíonáin 14/06/2016

Beidh Rang Ciara (Naíonáin Shóisearacha) agus Rang Selina (Naíonáin Shínsearacha) ag dul do dtí Fóta (going to Fota Wildlife Park, Cobh) don turas scoile ar an 14/06/2016.

Tiocfaidh na páistí ar scoil don gnáth ama (come to school as usual) ina éide spóirt na scoile (school sports attire). Beimid ar ais (returning between 1.30 and 2) idir 1.30 - 2.00pm. Is féidir le na páistí lóin a thabhairt leo (bring packed lunch). Nil cead acu airgead a bheith acu (Not allowed have money on the tour).

Tá sé 20euro don turas. Tabhair an airgead isteach chomh luath agus is féidir le do thoil mura bhfuil sé íochta agaibh cheana. (20euro to pay asap)
Caithfidh an bille a bheith íochta sula téimis ar an turas. (Bill needs to be paid before the school tour).

Go raibh maith agaibh.
Wednesday, 8 June 2016

Briogáid DóiteáinBeidh briogáid dóiteáin Chionn tSáile ag caint le ranganna 3-6 ar an 09/06/16 ar a 2 a chlog faoi chontúirtí thine (teach us about fire safety) agus conas iad a sheachaint. Taispeánfaidh siad cad a tharlaíonn nuair a chuireann tú uisce ar thine ola (they will show what happens when you use the wrong fire extinguisher on an oil fire.)

Sciath na Scol Cluiche Ceannais 09/06/16
Go n-éirí le foireann buachaillí iománaíochta Sciath na Scol atá ag imirt sa chluiche ceannais amárach 09/06/16 i gcoinne Scoil Naomh Pádraigh Baile an Róistigh i CIT.


Foireann: 
Beidh an fhoireann ag fágaint na scoile ar a 10.30 r.n.
Costas €4 le -íoc ar líne nó san oifig
(Team leaving at 10.30am, €4 payable online or at school office)


Lucht Tacaíochta (Supporters): 
Beidh rang a 3-6 ag dul chun tacaíocht a thabhairt. Costas 
le h-íoc chun praghas an bhus agus cead isteach a chlúdú. 
Éide Spóirt na scoile a chaitheamh, uachtar gréine, réamháisnéis- scamallach, te, ach b'fhéidir cith nó dhó, mar sin bíodh cóta eadroma acu leis!
(3rd-6th class supporting, bus leaving at 11am, back at 1.45 pm, €5 please payable online or at office to cover cost of bus and entry to CIT, school tracksuit to be worn, along with sun screen, forecast is for cloudy and warm weather, but a chance of a shower, so maybe they might want to bring along a light raincoat!...)

Má tá tú ag tógaint do pháiste i ndiaidh an cluiche, cuir an múinteoir atá i gceannas ar an ngrúpa ar an eolas (If your child is not going on bus after the match, please inform the teacher beforehand- Rang a 3- Eavan, Rang a 4- Róisín, Rang a 5- Siobhán Ní Núnáin, Rang a 6- Aoife)

Beidh dúis don sonóg is fearr (a prize will be given for best teddy mascot.)

Gaelscoil Chionn tSáile abú! 
Geansaithe scoile!

Fós uimhreacha a 4, 8 agus 12 in easnamh don cluiche amárach! Féach sa bhaile arís!

Numbers 4, 8 and 12 are still missing for the game tomorrow! Please check at home as we need these jerseys for the game tomorrow (Thursday 9th June 2016)

Go raibh míle maith agaibh,
Ciara & Aodán

Tuesday, 7 June 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 02 Meitheamh 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
02  Meitheamh 2016

Dea-scéal againn!!

Féach ar lámh chlé Siobhán...:-) / Take a look at Siobhán Ní Núnáin's left hand... :-)

Comhghairdeas ó chroí!!
A big congratulations from everyone!

Geansaithe scoile!

Tóg isteach na geansaithe scoil amárach! Beidh siad uainn don Déardaoin agus tá a lán in easnamh. Féach sa bhaile i gcóir uimhreacha 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13!

Please bring in the school jerseys ASAP. We need them for Thursday's final and there are a number of them missing. Please look for numbers 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13!

Go raibh maith agaibh,
Aodán & Ciara

Thursday, 2 June 2016

Scoil Ghníomhach/active school guest speakerTháinig Donnacha O Callaghan ar cuairt ar an 23/05/16! D'fhreagair sé a lán ceisteanna faoi chúrsaí spóirt agus sláinte. (He answered a lot of questions about sport and a healthy lifestyle.) Bhaineamar ana-shásamh as! (We really enjoyed his visit.)

Trasdul go mheánscoil/Transition to secondary schoolTuismitheoiri Rang a 6- 
Ceardlann chun tacú le do pháiste sa trasdul go mheánschoil an Mháirt seo chugainn 08/06/16 don lá ar fad ar scoil. Oíche eolais do thuismitheoirí ar an 15/06/16 ar scoil óna 7.30-8.30pm. Freastal air le bhur dtoil. 

Transition to secondary school workshop for 6th class is on Tuesday 08/06/16 in school. Information evening for 6th class parents in the school with co-ordinator the following week, 15th June 2016 , 7.30-8.30pm. Please attend the information night.
Míle buíochas. 

Wednesday, 1 June 2016

Club fichille/ Chess club 2016
Comhghairdeas mór ó chroí chuig Alex Ó Doibhlín (rang a 3), Erhan Ó Faircheallaigh (rang a 4),
Fionn Lichtsinn Ó Dúghaill (rang a 3) agus Oisín Mac Cárthaigh (rang a 4) a tháinig sa dara háit 
sa chomórtas fichille Chorcaí do ghaelscoileanna. Éacht mór déanta acu, maith sibh! Táimid 
an-bródúil astu. 

Ár mbuíochas le múinteoirí Neasa agus Aodán agus tuismitheoir Olivier Queva a chur na ranganna
fichille ar fáil le cúpla mí anuas. Tá na ranganna thart anois agus tá súil againn go leanfaidh gach 
duine ar aghaidh ag imirt agus ag cleachtadh an fhicheall sa bhaile. 

A big congratulations to Alex Ó Doibhlín (rang a 3), Erhan Ó Faircheallaigh (rang a 4),
Fionn Lichtsinn Ó Dúghaill (rang a 3) agus Oisín Mac Cárthaigh (rang a 4), who came second in 
the recent chess competition against the other Gaelscoileanna in Cork. What an achievement! They 
played against mainly 6th class pupils from other schools, so well done to them. 
We are very proud of them. 

Our thanks to Múinteoirí Neasa agus Aodán and parent Oliver Queva who ran the after school 
chess classes over many weeks. The classes are finished now and we hope the children 
continue to practice and play chess at home.   

Tag Rugbaí Rang a 3+4


Treanáil Rang a 3+4: Éide spóirt (sports clothes) ar Dhéardaoin 02/06/16 agus 09/06/16 don treanáil tag rugbaí (training.)

Bliots (blitz) Tag Rugbaí Rang a 3+4: Éide spóirt (sports clothes) ar an Aoine 10/06/16 do bhliots tag rugbaí. Beidh siad ag dul ar bhus (bus to rugby club for a blitz) ag a 9.45r.n. chuig an club rugbaí don lá, beidh siad ar ais thart ar a 1 a chlog. Uachtar gréine, deoch agus cóta ag teastáil (suncream, coat and drink of water required.)